Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

MATEMATIKA - 1. ročník

Stránka naposledy upravena 23:05, 10 Říj 2009 uživatelem Mgr. Petra Stanjurová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  ZÁŘÍ

  1. týden

  - zjišťování úrovně matematických znalostí děti

  - říkadla pro vyvození počtu

  - přiřazování počtu k obrázkům a porovnávání

  - určování počtu dle názorně - demonstračních pomůcek

   

  2. týden

  - vyvození čísla 1, psaní číslice

  - doplňování předmětů do počtu

   

  3. týden

  - názornévyvození čísla 2

  - psaní číslice

  - doplňování předmětů do čísla 2

  - rozklad čísla 2

   

  4. týden

  - vyvození čísla 3

  - psaní číslic

  - rozklad a sklad čísel

  - porovnávání (menší, větší, rovná se)

   

  ŘÍJEN

  1. týden

  - manipulativní činnosti - porovnávání do tří, práce s počítadly

  - psaní znamének menší, větší, rovná se

  - vyvození čísla 4 - psaní číslice

  - zavedení sčítání (slučování předmětů)

   

  2. týden

  - slovní úlohy na porovnávání a sčítání v oboru do 4

  - manipulace s předměty

   

  3. týden

  - vyvození čísla 5 - psaní číslice

  - zavedení odčítání

  - porovnávání a sčítání v oboru do 5

   

  4. týden

  - slovní úlohy v oboru do 5 (sčítání, odčítání, porovnávání do 5)

  - řadové číslovky

   

  LISTOPAD

  1. týden

  - vyvození čísla 6 - psaní číslice

  - matematické operace v oboru do 6

   

  2. týden

  - vyvození čísla 0 - psaní číslice

  - manipulace s předměty, názorné činnosti

  - číselná řada, číselná osa

   

  3. týden

  - vyvození čísla 7 - psaní číslice

  - matematické operace v oboru do 7

   

  4. týden

  - opakování - matematické operace v oboru 0-7

  - řadové číslovky

  - psaní číslic

   

  PROSINEC

  1. týden

  - vyvození čísla 8 - psaní číslice

  - slovní úlohy v oboru 0 - 8

  - sčítání v oboru do 8

   

  2. týden

  - manipulace s předměty

  - hry s čísly

  - zavedení odčítání v oboru do 8

   

  3. týden

  - opakování učiva

  - znázornění na číselné ose

  - manipulace

  - matematické operace v oboru do 8

   

  LEDEN

  1. týden

  - porovnávání do 8

  - vyvození čísla 9 - psaní číslice

  - číselná osa, počítadla

   

  2. týden

  - tvorba jednoduchých slovních úloh ve skupinách v oboru do 9

  - hry s čísly, pexeso, domino, práce s interaktivní tabulí, číselné řady

  - sčítání pod sebou

   

  3. týden

  - zavedení čísla 10 - psaní číslice

  - sklad a rozklad čísla, manipulace

  - znázornění na číselné ose

   

  4. týden

  - porovnávání do 10 - manipulace

  - sčítání v oboru do 10, posloupnost

   

  ÚNOR

  1. týden

  - zavedení odčítání do 10

  - manipulace, práce s číselnou osou a počítadly

   

  2. týden

  - matematické operace v oboru 0 - 10

  - slovní úlohy, opakování

   

  3. týden

  - číselná řada, číselná osa, posloupnost do 10

  - zavedení čísel 11 - 20

  - psaní číslic

   

  4. týden

  - psaní číslic 11 - 20, čtení čísel

  - manipulace se souboru a předměty 0 - 20

  - rozklady do 20

   

  BŘEZEN

  1. týden

  - porovnávání, sčítání 0 - 20 bez přechodu přes desítku

  - opakování znamének menší, větší, rovná se, plus

   

  2. týden

  - zevedení odčítání v oboru 0 - 20 bez přechodu přes desítku

  - názorné činnosti, práce na interaktivní tabuli

  - tvorba slovních úloh ve skupinách

   

  3. týden

  - počítání, hry s maketami mincí

  - nakupování - sčítání, odčítání do 20

  - čtení čísel

   

  4. týden

  - prázdniny

   

  DUBEN

  1. týden

  - matematické operace v oboru do 0

  - vyvození a zavedení pojmů měřidlo délky a 1 metr - názorné činnosti, měření

  - slovní úlohy

   

  2. týden

  - vztahy o několik více, o několik méně

  - slovní úlohy, manipulace, porovnávání

   

  3. týden

  - vyvození a zavedení pojmů 1 litr, měřidla objemu

  - názorné ukázky, slovní úlohy

   

  4. týden

  - vyvození a zavedené pojmů 1 kg, měřidla hmotnosti

  - praktické činnosti - vážení

   

  KVĚTEN

  1. týden

  - souhrnné opakování - délka, objem, hmotnost

  - čtení pojmů metr, kilogram...zápis

   

  2. týden

  - matematické operace v oboru 0- 20

  - rozklad čísel - manipulace

   

  3. týden

  - měření času

  - hodiny, hodinky

  - hry s hodinami, dělení času, časová osa

   

  4. týden

  - matematické operace 0 - 20

  - slovní úlohy o n více - o n méně

  - numerace do 20

   

  ČERVEN

  1. týden

  - matematické hry

  - operace v oboru 0 - 20

  - tvroba slovních úloh

   

  2. týden

  - doplňovávní sčítanců - obor do 20 bez přechodu přes desítku

  - rozklad čísel, porovnávání čísel, čtení číslic, správný zápis příkladů

   

  3. týden

  - opakování matematických operací do 20

  - slovní úlohy, práce na interaktivní tabuli, číselná osa, posloupnost

   

  4. týden

  - souhrnné opakování

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova