Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

ČJ2 (Nová škola)

Stránka naposledy upravena 20:06, 21 Srp 2011 uživatelem Pavlína Hublová

   

  Obsah stránky:

  Tematický plán

  Září... uč./ps

  Opakování z 1. třídy  ... 4-5/3-7

  Věta - vyjadřování ústní a písemné ... 6-9/10

  Abeceda a písmo + ITV  bez 12/6 , 13/9, 14/14 (postavy)... 10-14/11-13

  Loučení s prázdninami ...8

  Jiný kraj, jiný mrav ...14, 108-109

  Bezpečná cesta do školy ...120-121, 124

  Psaní... 12, 5-6


  Říjen...uč./ps.

  Abeceda a písmo  + ITV bez 15/3 (Jsem nemocen)... 15-16/14

  Mluvíme ve větách (spojování a oddělování vět, pořádek vět) + ITV bez 23/2... 17-24/15-17, PS 2 37-40

  Druhy vět (oznamovací, tázací, rozkazovací, přací)... 25-27/18-20

  Na louce - mravenci, květiny... 114-115, 12-13, 6, 119, 31

  Škola v lese, les ve škole - prostředí... 107

  Škola v lese, les ve škole - živočichové... 10-11, 82-85, 46-49, 36, 40-41

  Psaní... 10-11, 19, 29


  Listopad...uč./ps.

  Opakování - druhy vět... 28/21

  Věta, slovo a slovní význam (slova nadřazená, podřazená, souřadná, protikladná, souznačná) + ITV bez 33/3... 29-35/25-28

  Všechno lítá, co peří nemá... 23-27, 37, 17-18

  Všechno lítá, co peří má... 132-136, 34-35

  V ZOO... 113

  Na světě nejsme sami... 7, 30, 79-81

  Psaní.... 22-23, 27, 40


  Prosinec...uč./ps.

  Věta, slovo a slovní význam (pořádek slov ve větě)... 36/22-24

  Slovo, slabika, hláska, písmeno (dělení slov, rozdělení hlásek, samohlásky) + ITV bez 40/1... 35-41/31-35

  Mikuláš a čert... 22

  Co způsobil pravopis... 28

  Na Vánoce dlouhé noce... 56-61

  Jíme zdravě - pryč s přejídáním... 19-21

  Sbalte kufry, vyrážíme... 152-153

  Psaní... 9, 25, 38, 42, 25


  Leden...uč./ps.

  Slovo, slabika, hláska, písmeno (samohlásky u-ú-ů; dvojhlásky, slabikotvorné r, l)... 42-46/36-41

  Opakování  + ITV bez 52/1, 48/5, 8, 50/14... 47-52/30,42

  Koleda, koleda.... 62-64

  Nemám čas. Kde se čas bere? ...74-76, 86, 158-159

  Domácí mazlíčci... 88-92, 9, 126-127, 155-157

  Psaní.... 20-21, 32, 18


  Únor...uč./ps.

  Psaní y-ý po tvrdých souhláskách... 53-58/43-46

  Psaní i-í po měkkých souhláskách... 59/47-48

  Kdo si hraje, nezlobí.... 72, 133

  Hrajeme si bezpečně... 119

  Padá snížek, padá.... 50-55, 65, 69

  Padá snížek, padá - stopování zvířat... 66-68

  Ten dělá to a ten zas tohle.... 122-123, 142-146

  Psaní... 1, 7-8, 28, 33, 24


  Březen...uč./ps.

  Psaní i-í po měkkých souhláskách... 61-62/49-50

  Opakování + ITV bez 64/4, 5, 62/13, 67/13... 63-67/51-53

  Dobré ráno, přírodo!... 105, 94-96, 110-112, 87

  Humor - koření života.... 137-139

  Zvířecí pomocníci... 93

  Ranní ptáče dál doskáče ...44-45

  Psaní... 13, 15-16, 26


  Duben..uč./ps.

  Psaní souhlásek uprostřed a na konci slov... 68-71/3-13

  Slova se skupinami dě, tě, ně... 72-73/14-15

  ITV Ať jsme tu co nejdéle.... 60

  Život je pohádka... 70-71, 73, 77-78, 29, 97-99

  Vstávej semínko, holala... 100-104, 42-43, 118

  Psaní... 14, 35-36, 39


  Květen...uč./ps.

  Slova se skupinami bě, pě, vě, mě... 74-75/16-17

  Opakování.... 76-77/18

  Slovní druhy (přehled, podstatná jména, slovesa)... 78-83/19-24

  Doma je tam, kde jsou mí drazí... 4-5

  Domov je tam, kde je moje maminka... 125, 128

  Co to tady bzučí? (na louce)... 149-151, 15-16, 116-117, 154

  Psaní... 17, 31, 41, 30


  Červen...uč./ps.

  Slovní druhy (slovesa, opakování, předložky)... 84-87/25-32

  Psaní velkých písmen... 88-89/33-36

  Souhrnné opakování... 90-95/41-45

  Kdopak to povídá u rybníka?... 32-33, 106, 140-141, 129-131

  What is your name?... 38-39

  ... a je tady léto... 147-148, 160-161

  Psaní... 2-4, 34, 37

   

  Vysvětlivky

  ITV - integrovaná tematická výuka

  Psaní - číslo(a) značí texty z Putování se sluníčkem, Písanka 1 bude využívána průběžně


  Použité učebnice

  • Muhlhauserová, H., Janáčková, Z., Příborská, O.: Český jazyk 2, Nová škola;

  • Fukanová, J., Geržová, M.: Český jazyk nově - pracovní sešit - 1. a 2. díl, Nová škola;

  • Horáková, Z., Janáčková, Z., Procházková, E.: Čítanka pro 2. ročník, Nová škola;

  • Putování se sluníčkem, Nová škola;

  • Procházková, E., Horáková, Z., Janáčková, Z.: Písanka pro 2. ročník základní školy 1. díl, Nová škola


  Další literatura

  • Hájková, E., Pišlová, S.: Čeština pro 2. ročník základní školy díl A a B, Jinan;

  • Hájková, E., Pišlová, S., Vildová, H.: Český jazyk pro 2. ročník zákaldní školy - pracovní sešit, Jinan;

  • Muhlhauserová, H., Janáčková, Z.: Pracovní sešit pro 2. ročník Český jazyk 2, Nová škola;

  • Emmerlingová, S.: Když dětem nejde čtení díly 1 - 3, Portál.


  Výstupy z školního vzdělávacího programu

  • Čte s porozuměním jednoduché texty nahlas i potichu. Dokáže přečtený text vyprávět.

  • Dbá na správnou intonaci.

  • Umí naslouchat přednesu

  • Umí ze slov vytvořit smysluplné věty a jednoduchá souvětí.

  • Umí naslouchat druhému.

  • Zvládá správné tvary písmen abecedy, opis a přepis jednoduchých textů.

  • Rozlišuje a umí vyjmenovat samohlásky, měkké a tvrdé a obojetné souhlásky.

  • Zná gramatiku měkkých a tvrdých souhlásek.

  • Umí rozdělit slova na slabiky.

  • Umí rozdělit slovo na konci řádku.

  • Rozlišuje zvukovou a psanou podobu slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

  • Rozlišuje vlastní jména osob a zvířat a umí je správně napsat.

  • Zná pravopis párových souhlásek – spodoba.

  • Pozná začátek a konec věty, zná její pravopis.

  • Rozlišuje druhy vět, zná a správně používá interpunkční znaménka na konci věty.

  • Umí seřadit věty v souvislém textu.

  • Rozlišuje spisovný a nespisovný jazyk, snaží se spisovně vyjadřovat ve větách.

  • Rozlišuje poezii a prózu.

  • Je schopen vyjádřit svůj názor, pocit.

  • Podle obrázkové osnovy vypráví děj.

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   čeština 2.pdf
  Žádný popis
  110.03 kB20:07, 21 Srp 2011Pavlína Hublová