Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

ČJ1 (Nová škola)

Stránka naposledy upravena 19:24, 21 Srp 2011 uživatelem Pavlína Hublová

   

  Obsah stránky:

  Učebnice

  Nováčková, O.: Živá abeceda. Nová škola (duhová řada), Brno 2009. (ŽA)
  Procházková, E., Doležalová, A.: Slabikář. Nová škola (duhová řada), Brno 2009. (SL)
  Procházková, E.: Moje první psaní. Nová škola, Brno 2007, 2. vydání.
  Procházková, E.: Písanka 1 - 4 (duhová řada). Nová škola, Brno 2009.
   

  Doplňkové materiály

  Mühlhauserová, H.: Metodický průvodce k živé abecedě, slabikáři a písankám. Nová škola, Brno 2005.
  Černík, M: Knížka pro děti od dvou do pěti. Knižní klub, Praha 2008.
  Šottnerová, D.: Léto a podzim. Rubico, Olomouc 2006.
  Šottnerová, D.: Zima. Rubico, Olomouc 2006.
  Šottnerová, D.: Adventní čas. Rubico, Olomouc 2006.
  Šottnerová, D.: Vánoce. Rubico, Olomouc 2006.
  Šottnerová, D.: Jaro. Rubico, Olomouc 2006.
  Šottnerová, D.: Velikonoce. Rubico, Olomouc 2006.
  Pašková, J.: Učíme se společně. Brno 2007. (UsS)

  Ukázka (září)

  JV: Jazyková, sluchová a zraková příprava; analyticko - syntetická cvičení  ...  ŽA 2 - 11
  Hlásky a písmena m M, a A; první slabiky ... ŽA 12 - 19
  LV: Přednes říkadel a vyprávění pohádek známých z MŠ; O perníkové chaloupce; O řepě; Fík ve škole
  Básničky o září a o školácích
  PS: Moje první psaní
   
  Bohužel prozatím nemohu najít upravovatelný formát, tak alespoň přikládám v příloze ve formátu pdf.

  Výstupy

  Žák:
  • Zná jednotlivá písmena tiskací a psací, malá a velká
  • Umí jednotlivá písmena a hlásky správně přečíst, vyslovit a napsat
  • Umí skládat slabiky, slova a jednoduché smysluplné věty , napsat je a přečíst.
  • Umí sedět při psaní.
  • Dokáže přepsat tiskací písmo do psané podoby.
  • Dokáže psát diktát jednotlivých slov a jednoduchých vět.
  • Dokáže dramatizovat jednoduchý text.
  • Dokáže vyprávět pohádky a jednoduché příběhy podle obrázkové osnovy.
  • Naučí se zpaměti básničku.
  • Memoruje básničku se snahou o recitaci.
  • Rozumí přečtené větě, dokáže ji opakovat.
  Klíčová slova
  • tematický plán
  • český jazyk

  Soubory 1

  SouborVelikostDatumAutor
   ČJ - 1r.pdf
  Žádný popis
  98.61 kB19:16, 21 Srp 2011Pavlína Hublová