Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Rozhovor

Stránka naposledy upravena 21:36, 17 Říj 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  Metoda rozvíjející úroveň: Aplikace

  Charakteristická činnost žáka:

  • naslouchá promluvě ostatních účastníků
  • formuluje myšlenky v návaznosti na slyšené
  • zachovává téma
  • rozvíjí téma i myšlenky ostatních účastníků
  • formuluje svůj názor 
  Charakteristická činnost učitele
  • motivuje
  • iniciuje
  • navozuje
  • provokuje
  • rozvíjí téma
  • drží se tématu
  • zapojuje do rozhovoru všechny žáky
  • oceňuje respektování pravidel rozhovoru
  • povzbuzuje
  • poskytuje vzor v kladení otázek i kultuře dialogu
  Publikováno v:
  • DOUBKOVÁ, Anna; TOMEK, Karel. In Personální rozvoj školy. KAFOMET. 1. vyd. Stařeč: INFRA, s. r. o. 2009. Základní dílo. ODB-002.6. ISSN 1804-0373.

  Příklady využití v praxi z Metodického portálu:

  Digitální učební materiály:

  In the shop (ZV) autor: Radka Poláková
  Franz Kafka - Zámek - Rozhovor Zeměměřiče s učitelem (GV) autor: Jana Zapletalová
  Podnebné pásy (ZV) autor: Dana Svobodová

  Články:

  Rozhovor s Ing. Martinem Klusáčkem (ZV) autor: Karel Tomek
  S Vladimírou Spilkovou o přípravě učitelů a současných studentech učitelství (SV) autor: Zuzana Fojtíková
  Jiří Grygar o učitelích a dětech (ZV) autor: Ivo Roškanin

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova