Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Pěvecké činnosti

Stránka naposledy upravena 12:19, 8 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty
  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
         
   
           Seminární práce
   
   
  z předmětu(kód předmětu)  
   
  Pěvecké činnosti                           
   
  Téma: Práce s textem písní
                           
           
  Seminární práci zadal:
                                            PhDr.Dana Novotná, Ph.D.
   
               Předloženou seminární práci samostatně s použitím uvedené literatury vypracoval(a)
  student(ka) prezenčního (kombinovaného studia) ……2…… ročníku 
  oboru …Učitelství pro mateřské školy……………………………………………
   
  Jméno příjmení:                            Michael Novotný
   
  Adresa bydliště:                            Chomutov
   
  Telefon, e-mail :                             michaeelnovotny@seznam.cz
   
   
   
   
   
  Metodika na výuku dětí v mateřské škole – práce s textem
   
  1.      Písnička „ Proč“
   
   
  • Rozbor textu - Děti si zazpívají písničku „Proč“. Poté se posadí do kruhu a odpovídají si na otázky z písničky. „Proč kopřiva pálí“, pak debata proč opravdu kopřiva pálí. Dále „Proč se lenoch válí“, protože se mu nechce nic dělat a chtěl by jen jíst a pít a to všechno bez práce.
  • Rytmizace písničky - Děti si vezmou dřívka, triangly, bubínky nebo jen vytleskávají. Proč kop-ři-va pá-lí, proč se le-noch vá-lí, proč, proč, proč, pro sle-pi-čí kvoč. Ta- ta ta-ta táá-ta, ta-ta ta-ta tá-ta, ta ta ta, ta-ta ta-ta ta.
  • Ztvárnění děje písničky - Děti si výtvarně vyrobí zástupné rekvizity, které se objevují v písničce ( kopřiva,ležící loutka, sýr, rak, zebra a škola). Potom si děti tyto rekvizity vezmou do ruky a začnou zpívat písničku. „Proč kopřiva pálí“- v tom dítě, které drží kopřivu, ji zvedne nad hlavu a obejde kolečko. „Proč se lenoch válí“- to samé udělá dítě , které drží ležící loutku atd.
  • Štronzo - Děti chodí po prostoru. Na povel „kopřiva“ se snaží všichni svým tělem ztvárnit kopřivu. Takto se pokračuje, až se vystřídají všechny „názvy“, které se v písničce vyskytují.
  • Na opaky - Děti stojí v prostoru či v kruhu a házejí si míč. Před tím, než ho hodí, řeknou nějakou lež z písničky. „Zebra má tečky“. Ten komu míč hodí odpoví: “to není pravda, zebra nemá tečky, ale má proužky“. Poté hází míč dalšímu dítěti a říká další lež z písničky.
  • Divadlo - Děti si s rekvizitami z písničky, které si vyrobily, zahrají divadlo, ve kterém budou improvizovat.
  • Schovávaná - Jedno dítě jde za dveře, ostatní děti rozmístí po třídě své rekvizity z písničky, a poté se snaží dítě, které bylo za dveřmi, všechny poschovávané rekvizity najít.
   
  2.      Písnička „Běží liška k Táboru“
   
   
  ·         Výroba ježka - Děti si na hnědý papír obkreslí podle šablony tělíčko ježka. Dokreslí mu čumáček a nalepí očička. Dále si vystřihnou z černého papíru bodliny a nalepí je na tělíčko ježka. Na závěr ježka dozdobí malými jablíčky z muchlaného papíru.
  ·         Hrátky s textem - Děti si nejprve zazpívají písničku. Pak se rozdělí na dvě skupiny a postaví se proti sobě. První skupina rytmicky říká: “liška běží k Tááááboru“. Druhá skupina se ptá: “a co tam bude děěěělat“. První „nese tam záááázvor“. Druhá: „pošlem za ní zajíce“. První „a próóč ho tam pošlete“. Druhá „ať jí zázvor sebere“. Takto pokračujeme až do konce písničky.
  ·         Pracovní list „bludiště“ - Klasické bludiště, kde na jednom konci je zajíc s ježkem a na druhé liška. Některé cesty jsou slepé. Které vedou k lišce???
  ·         Najdi hračku, která začíná na písmenko - Na zemi jsou volně pohozené hračky. Děti chodí prostorem mezi nimi. Učitelka na předem domluvený signál vysloví písmenko a děti hledají hračku, která na toto písmenko začíná. Například J-ježek, L-liška.
  ·         Rozsypané koření - Tři děti stojí v ohraničeném území a zbytek dětí stojí mimo něj. Papírové koule znázorňují koření a to se snaží děti v území (zajícové) vyhazovat ven a děti mimo území (lišky) zase naházet zpět do „pytle“.
  ·         Odhal zajíce - Všechny děti představují „zázvor“ a chodí volně prostorem. Jedno z dětí představuje lišku a jde za dveře. Paní učitelka určí jednoho zajíce. Ten chodí prostorem mezi ostatními dětmi „zázvorem“ a koho se dotkne, ten odchází mimo hru (je z něj část ukradeného zázvoru). Dítě „liška“, která byla za dveřmi, se snaží odhalit zajíce , který jí bere koření.
   
   
  3.     Písnička „Mravenčí ukolébavka“ zpěv
   
   
   
   
   
   
   
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova