Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hry ve vodě s využitím netradičních pomůcek

Stránka naposledy upravena 17:33, 6 Kvě 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty
  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
   
   
   Seminární práce
   
   
  z předmětu (kód předmětu)   KT1/0079 Didaktika plavání
   
   
   
   
  Téma: Hry s využitím netradičních pomůcek, děti 6 let.
                           
           
  Seminární práci zadal:                                   Mgr. Iva Kratochvílová
                                           
   
               Předloženou seminární práci samostatně s použitím uvedené literatury vypracoval
  Student kombinovaného studia                2. ročníku 
  Obor   Učitelství pro mateřské školy
   
  Jméno příjmení                              Michael Novotný        
   
  Adresa bydliště                             Chomutov            
   
  Telefon, e-mail                               michaeelnovotny@seznam.cz
   
   
   
   
  Osnova práce
   
  1.Úvodní část, motivace.
  2.Průpravná část, rozcvička.
  3.Hlavní část, hry.
  4.Závěrečná část, relaxace.
  5.Použité zdroje.
   
  1. Úvodní část, motivace 5´
   
  Celou plaveckou jednotku bych motivoval jako letní hrátky na koupališti. Děti při těchto vodních hrátkách budou plnit různé úkoly tak, aby se dostaly úspěšně k cíli. Pro dobré naladění si povíme krátký příběh o potápějících se domorodcích v Tichomoří. Na začátku hodiny se pak naučíme vodácký pozdrav „My se vody nebojíme, voda je náš kamarád“.
   
   
  1. Průpravná část, rozcvička 10´, bazén hloubka 0,5 – 1 m.
   
  Děti se postaví vedle bazénu a průpravnou část začneme několika protahovacími cviky. Děti se postaví do stoje rozkročného a začnou kroužit nejprve trupem na jednu a pak na druhou stranu. Pokračují v kroužení zápěstím, předloktím, celými pažemi a hlavou. Nakonec proklepou horní i dolní končetiny. Těmito cviky docílíme dostatečného prokrvení svalstva. Další cviky průpravné části se budou odehrávat v bazénu. Děti si sednou na okraj bazénu, nohy ponoří do vody a začnou kopat. Potom seskočí do vody a pomalu se osvěží, začnou od nohou přes ruce až k tělu a hlavě. Pak udělají zástup a po jednom se plazí po prvním schodu bazénu, až se doplazí na konec, pak se chytí okraje bazénu a poskoky postupně skákají po obvodu bazénu. Tímto způsobem absolvují tři kola. V další části se děti postaví na schod a na šířku bazénu tam a zpět střídají různé cviky (chůze pozadu, chůze po kolenou, poskoky, plazení po zádech, čapí chůze, poklusy aj.). Nakonec děti obeplavou třikrát dokola bazén. V průpravné části jsme docílili dostatečného seznámení dětí s vodou a rozvíjeli jsme rychlost, obratnost a vytrvalost.
   
   
  1. Hlavní část, hry, 20´
   
  V této hlavní části použijeme při nácviku pro vodní cviky netradiční náčiní, a to gymnastické kruhy, hokejové puky, míčky a velké molitanové desky, branky na vodní pólo. Prvním cvičením bude proplouvání kruhu. Paní učitelka se postaví na okraj bazénu a na hladině bude držet gymnastický kruh. Děti se postaví do zástupu a budou postupně proplouvat kruhem. Když kruhem proplují, tak se vrátí zpět do řady chůzí ve vodě. Druhým cvikem, který do výuky zařadíme, je házení a chytání míčků. Děti se postaví do dvou řad naproti sobě s většími rozestupy a házejí si míč tak, aby druhé dítě ho muselo chytit tak, že skočí do vody vedle sebe. V házení a chytání se děti střídají. Třetí cvik bude zaměřen na potápění. Paní učitelka dětem nahází do vody hokejové puky. Děti se pro ně potápějí a nosí je zpět na k paní učitelce. Pro vydechnutí a nabrání sil v této fázi zvolíme relaxační cviky. Děti si lehnou na vodu čelem k hladině a rukama se chytí okraje bazénu. Postupně potápějí hlavu a vydechují pod hladinou, při vynoření se opět nadechují. Obměnou je cvik, při kterém si zase děti lehnou na záda, rukama se chytí za okraj bazénu a jen volně leží za mírného kmitání nohou. Opět se vracíme k intenzivnějším cvikům. Paní učitelka stojí opět na kraji bazénu a gymnastický kruh drží tak, aby byl celý ponořený pod vodou. Děti stojí v zástupu a snaží se kruhem proplout pod vodou. Následující cvik je na rozvoj vytrvalosti a síly. Paní učitelka poprosí čtyři děti, aby na hladině za sebou přidržovaly velké molitanové desky na šířku. Děti se postaví do zástupu a postupně po jednom se snaží první molitanovou desku podplavat, druhou přelézt, třetí opět podplavat a čtvrtou opět podlézt. Tuto dráhu děti absolvují třikrát. Děti, které mají splněno, pak vystřídají děti, které přidržovaly molitanové desky. Dalším, předposledním cvikem, je skok do hloubky. Paní učitelka přidržuje ve vodě gymnastický kruh na hladině a děti se snaží z malého stupínku kruhem proskočit po nohou. Na závěr hlavní části si pak děti zahrají vodní pólo.
   
  1. Závěrečná část, relaxace, 10´
   
  Osvědčenou relaxací na závěr jednotky je volná hra dětí v malém bazénku s hračkami, molitanovými deskami a podkovami. Na úplný závěr se pak děti „vybublají“ do vody a odchází z bazénu,  postaví se do zástupů a paní učitelka krátce zhodnotí celou jednotku. Pak se děti odeberou na chvilku do sauny nebo rovnou pod sprchu. Důležité je před odchodem ven se důkladně osušit a obléci.
   
  1. Použité zdroje
   
  -   Zimmerová,R.,Netradiční sportovní činnosti,Portál,Praha 2001.
  -   Dvořáková, H., Sportujeme s nejmenšími dětmi, Olympia, Praha: 2001.
  -   Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2004.
  -   Novotný, M., Vlastní zkušenosti z praxe v MŠ Chomutov.
   
   
   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova