Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Didaktika plavání

Stránka naposledy upravena 13:56, 30 Dub 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Katedra tělesné výchovy Pedagogické fakulty
  Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
   
   
   Seminární práce
   
   
  z předmětu (kód předmětu)   KT1/0079 Didaktika plavání
   
   
   
   
  Téma: Nácvik plaveckého způsobu znak
                           
           
  Seminární práci zadal:                                   Mgr. Iva Kratochvílová
                                           
   
               Předloženou seminární práci samostatně s použitím uvedené literatury vypracoval
  Student kombinovaného studia                2. ročníku 
  Obor   Učitelství pro mateřské školy
   
  Jméno příjmení                               Michael Novotný                
   
  Adresa bydliště                               Chomutov
   
  Telefon, e-mail                                 michaeelnovotny@seznam.cz
   
   
   
   
  Osnova práce
   
  1.Úvodní část, motivace.
  2.Průpravná část, rozcvička.
  3.Hlavní část, nácvik plaveckého způsobu.
  4.Závěrečná část, relaxace.
  5.Použité zdroje.
   
   
   
   
   
  Základní údaje
   
  Výcvik je určen pro děti předškolního věku 5-6 let v bazénu s průměrnou hloubkou 1 metr. Pomůcky potřebujeme hlavně pro závěrečnou část, a to velké molitanové desky, podkovy a hračky. Pro hlavní část budeme potřebovat malé molitanové desky. Délka jednotky je 45 minut.
   
   
   
  1. Úvodní část, motivace, 5´.
   
  Jako motivační prostředek pro nácvik plaveckého stylu znak bych použil přípravu sportovců na letní Olympijské hry. Něco málo bych dětem řekl o významu Olympijských her a v jakém duchu se zde sportovci setkávají. Důraz bych kladl na správné nacvičení plaveckého stylu s ohledem na co nejlepší dosažený výsledek na těchto hrách.
   
   
  1. Průpravná část, rozcvička, 10´, bazén hloubka 0,5 – 1 m.
   
  Děti se postaví vedle bazénu a průpravnou část začneme několika protahovacími cviky. Děti se postaví do stoje rozkročného a začnou kroužit nejprve trupem na jednu a pak na druhou stranu. Pokračují v kroužení zápěstím, předloktím, celými pažemi a hlavou. Nakonec proklepeme horní i dolní končetiny. Těmito cviky docílíme dostatečného prokrvení svalstva. Další cviky průpravné části se budou odehrávat v bazénu. Děti si sednou na okraj bazénu, nohy ponoří do vody a začnou kopat. Potom seskočí do vody a pomalu se osvěží, začnou od nohou přes ruce až k tělu a hlavě. Pak udělají zástup a po jednom se plazí po prvním schodu bazénu, až se doplazí na konec ,tak se chytí okraje bazénu a poskoky postupně skákají po obvodu bazénu. Tímto způsobem absolvují tři kola. V další části se děti postaví na schod a na šířku bazénu tam a zpět střídají různé cviky (chůze pozadu, chůze po kolenou, poskoky, plazení po zádech, čapí chůze, poklusy aj.). Nakonec děti obeplují třikrát dokola bazén. V průpravné části jsme docílili dostatečné seznámení dětí s vodou a rozvíjeli jsme rychlost, obratnost a vytrvalost.
   
   
   
  3.Hlavní část, nácvik plaveckého způsobu, 20´.
   
  Pro nácvik plaveckého stylu znak použijeme několik kooperativních cvičení. Jako první cvičení bych použil volný leh na zádech, aby si děti zvykly na neobvyklou polohu těla. Děti si tedy lehnou na záda a natáhnou ruce za hlavu. Rukama se chytnou okraje bazénu a vodorovnou polohu vyrovnávají mírnými pohyby dolních končetin. Jako druhé cvičení bych zvolil plavání po zádech s dopomocí. Jedno dítě si lehne na záda a druhé ho táhne za ruce na druhou stranu bazénu, kde se obě děti vymění. Obměnou tohoto cviku je ta samá poloha těla s tím rozdílem, že dítě za ruce netaháme, ale tlačíme, takže dítě na hladině musí zpevnit paže. Při plaveckém stylu znak je také důležité správné držení hlavy, proto necháme děti volně ležet na vodě. Rovnou polohu těla zajišťuje druhé dítě a paní učitelka obchází děti a snaží se jim narovnat hlavu do správné polohy. Jako odpočinkový cvik bych zvolil klasické splývání na tři délky malého bazénu, kdy se děti uvolní a připraví na další nácvik. Nyní bych přistoupil k samotnému nácviku plaveckého stylu znak. Děti se položí na záda a bez dopomoci ostatních dětí a pouze kmitáním nohama se snaží přeplavat šířku malého bazénu. Toto zopakují ještě čtyřikrát. Poté zapojí do plavání i „znakové“ ruce. Při této činnosti musíme dbát na to, aby děti správně propínaly ruce a měly správný záběr vody. Posledním cvikem bych zvolil nácvik potápění pozadu. Děti plavou po zádech a ruce mají natažené za hlavou. Na povel paní učitelky se prohnou v zádech a pokusí se ponořit temenem směrem k hladině vody a následně se opět vynořit do původní polohy. Než děti přejdou k závěrečné části, mohou si libovolným stylem přeplavat dvakrát délku bazénu.
   
   
   
   
  4.Závěrečná část, relaxace, 10´.
   
  Osvědčenou relaxací na závěr jednotky je volná hra dětí v malém bazénku s hračkami, molitanovými deskami a podkovami. Na úplný závěr se pak děti „vybublají“ do vody a odchází z bazénu, kde se postaví do zástupů a paní učitelka krátce zhodnotí celou jednotku. Pak se děti odeberou na chvilku do sauny anebo rovnou pod sprchu. Důležité je před odchodem ven se důkladně osušit a obléci.
   
   
  1. Použité zdroje
   
  -   Zimmerová,R.,Netradiční sportovní činnosti,Portál,Praha 2001.
  -   Dvořáková, H., Sportujeme s nejmenšími dětmi, Olympia, Praha: 2001.
  -   Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 2004.
  -   Novotný, M., Vlastní zkušenosti z praxe v MŠ Chomutov.
   
   
   
   
   
   
   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova