Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Informace o pohlavním zneužívání

Stránka naposledy upravena 22:51, 9 Dub 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Sdělení nebagatelizujeme, ale ani jej hned nebereme jako fakt. Dítěti projevíme důvěru a podle okolností kontaktujeme rodiče, psychologa nebo lékaře, jenž je schopen podezření objektivně potvrdit nebo vyvrátit. Ten podá případné trestné oznámení. Můžeme rovněž kontaktovat Dětské krizové centrum v Praze.

  ŠIMANOVSKÝ, Z.  Hry pro zvládání agrese a neklidu. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-689-6. s. 16

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova