Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Soutěž řad

Stránka naposledy upravena 19:41, 27 Kvě 2012 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

  Vnořená kopie STRÁNKY upravit či doplnit ji můžete ZDE

   

  Cíl Operace s racionálními čísly, řešení lineárních rovnic, procvičování jednodušších úloh na procenta, početní geometrie.
  Popis aktivity:

  Podle počtu řad lavic ve třídě vytvoří učitel 2-3 skupiny žáků. Každá si zvolí svého kapitána, jehož úloha ve hře je významná. Jeho úkolem je vybírat a posílat svého zástupce k soutěži se zástupci rivalských skupin u tabule. Každá skupina má svůj díl tabule, kde jeho zástupci počítají a zapisují si dosažené body.

  Kapitáni střídavě vybírají  svého zástupce k tabuli a učitel jim zadá stejnou početní úlohu. Žák který skončil prvý a počítal správně dostane body odpovídající počtu soutěžících skupin, druhý a další vždy o bod méně. Ten kdo příklad nespočítal, nebo má nesprávný výsledek,  nedostane samozřejmě vůbec žádný bod.

  Žáci se u tabule střídají podle pořádku, který určuje kapitán a to tak dlouho, až se vystřídají všichni spolužáci. Kapitán se může zapojit také (volí sám sebe) a během prvého vystřídání může soutěžit výjimečně i dvakrát. Po vystřídání všech žáků začíná "kolečko" voleb nanovo. 

  Body za jednotlivé příklady se sčítají a vítězí družstvo které na konci soutěže získalo nejvíce bodů.

  Potřebný čas: Hra je náročná na čas, mají-li se vystřídat všichni žáci, třeba i několikrát. Může se hrát celou vyučovací hodinu a výsledek je takový, který je v době zvonění vidět na tabuli.
  Doporučený věk: Hra je vhodná pro žáky 2. stupně ZŠ a střední školy.
  Metodické poznámky pro učitele:

  Kapitán má možnost taktizovat a volit své reprezentatny podle jejich schopností a podle již zvolených soupeřů. Proto se při volbě hráčů musí kapitáni cyklicky střídat, protože největší výhodu má ten, který volí svého hráče jako poslední.

  Ideální je, pokud je v každé skupině stejný počet žáků s přibližně stejnými schopnostmi. To je ale v praxi těžko dosažitelné, takže žáci s menším počtem žáků se u tabule objeví častěji. 

  Taktika kapitána při voolbě svých hráčů do soutěže do značné míry ovlivňuje konečný výsledek soutěže.  Role učitele je v zadávání úloh a jejich kontrole.  Musí také sledovat pořadí v jakém žáci dokončí počítání a přidělovat jim body. Je toho dost co musí dělat, a proto je dobré si úlohy předem připravit a propočítat. 

  Problém je někdy se žáky v lavicích, kteří soutěž silně prožívají a mají tendenci svému reprezentantovi napovídat. Neuvědomují si, že tím radí i jeho soupeřům. Proto je vhodné žáky v lavicích donutit paralelně počítat s tím, že když jejich reprezentant neuspěje, mají možnost získat alespoň jeden bod, pokud některý z nich spočítá v lavici stejnou úlohu správně.

   

  Využito v předmětu: Matematika
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů
  • odhaduje a vypočítává objem a povrch těles
  • provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel
  Klíčové kompetence: * k řešení problému  volí vhodné způsoby řešení, využivají při tom logické, matematické a empiridcké postu
  Vzdělávací oblasti: Matematika a její aplikace
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata: Výchova demokratického občana
  Odkazy:  

   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova