Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Autobus

Stránka naposledy upravena 11:11, 10 Pro 2009 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíle:  
  Popis aktivity:  Po třídě se rozmístí 5 žáků, každý má asi 5 víček (nebo kostiček, puntíků... v krabičce od ramy). Tito žáci představují autobusové zastávky, víčka jsou lidi. Jedno vybrané dítě je "autobus", v ruce drží krabici. Ostatní děti sedí v lavicích, mají tabulky na zapisování.

  Učitel komentuje: "Autobus startuje, zařadí jedničku, dvojku...jede k 1. "zastávce". Dítě představující autobus vychází. Přijde na "1. zastávku".
  Učitel: "Na zastávce u umyvadla nastupuje 5 lidí". Žák u zastávky vhodí řidičovi do krabice 5 víček. (Ti co sedí, zaznamenají jakýmkoli způsobem - číslem, čárkami... na tabulku)
  Učitel: Autobus pokračuje v cestě, cestující z okénka pozorují krajinu..... Autobus zastavuje na zastávce u dveří. Zde vystupují dva lidé, další 3 nastupují - řidič autobusu odebere 2 víčka, žák na zastávce vhodí 3 víčka. Žáci poznamenají na tabulku.
  Atd.
  Když autobus objede všechny zastávky, učitel volá: Konečná, Praha Florenc, kolik lidí bude vystupovat? Žáci hlásí, k jakému počtu došli.
  Zkontroluje se - vysype- autobus.

  Ve druhém ročníku lze hru zkomplikovat barvou víček- modrá znamenají muže, červená ženy, žlutá děti.

  Mezipředmětové vztahy: Na víčkách jsou napsaná písmena. Po skončení hry lze např. sestavovat slova z těchto písmen. Pozn.:musí se připravit zastávky se samohláskami.

  Doporučený věk:  ZŠ. 1.a 2. ročník
  Potřebné pomůcky:  1 krabice(může být pomalovaná jako autobus), 5 menších krabiček (od ramy), víčka z PET lahví, stíratelná tabulka s fixem pro každého žáka, popř. papír a tužka

   Aktivitu navrhla a zpracovala Irena Pekárková

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • činnost s jednoduchými čísly, jejich zařazování a pojmenování
  Klíčové kompetence:
  Schopnost rozhodování,  reakce na změnu situace
  Vzdělávací oblasti:
  Matematika a její aplikace, Člověk a příroda
  Vzdělávací obory: Matematika
  Průřezová témata:
  Osobnostní a sociální výchova - seberegulace a sebepoznání, řešení problémů a rozhodovací dovednosti


   

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova