Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Kapesné

Stránka naposledy upravena 14:44, 1 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl
  hráči si zkusí, jak lze nakládat s penězi a co může rozumné hospodaření s penězi
  přinést za výhody
  Popis aktivity:

  Hráči dostanou za úkol rozhodnout se, jak naloží s kapesným (např. 300 Kč). Na papírovém archu mají seznam povinných položek, které by si měli koupit a seznam volitelných, které si koupit mohou. Je ale čistě na nich, jak s kapesným naloží. Můžeme přidat krátký příběh na vysvětlení, že jim rodiče dali daný obnos, aby si za něj koupili vše potřebné a se zbytkem naložili, jak chtějí.

  Poté dáme hráčům čas na rozmyšlenou. Rozpis svých nákupů si mohou pro lepší přehlednost psát na papír. Když mají všichni zpracováno, přejdeme ke zhodnocení. Hráči se rozdělí do skupin podle toho, jak s kapesným naložili – např. ti, kteří koupili vše povinné a zbytek si ušetřili, vytvoří jednu skupinu, ti kteří koupili vše potřebné a za zbytek peněz si něco koupili, budou tvořit druhou skupinu apod. Skupiny si vzájemně představí své rozdělení kapesného a zmíní se i o tom, v čem se v rámci skupiny liší.

  Se všemi skupinami postupně projdeme jednotlivá řešení a také jaké mohou mít následky (pozitivní/negativní).

  Můžeme také připojit krátkou debatu na téma jak získat peníze např. pomocí někomu z rodiny za malý finanční obnos či jiným způsobem.

  Ukázka přehledu povinných a volitelných položek:

  kapesné 300 Kč  
  POVINNÉ POLOŽKY VOLITELNÉ POLOŽKY
  Obědy ve školní jídelně 150 Kč Nový kus obelčení 100 Kč
  Výlet do ZOO 50 Kč Sladkosti 50 Kč
  Sešit do matematiky 20 Kč Lástek do kina 120 Kč
  Barvy do výtvarné výchovy 40 Kč Obal na mobil/kredit 80 Kč

  Cenu jednotlivých položek je vhodné volit adekvátní k výši kapesného – např. aby při zakoupení všech povinných věcí dětem zbyly peníze na alespoň jednu položku z volitelných jakoby za odměnu

  Potřebný čas: 20 - 30 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  arch papíru s celkovou částkou kapesného, kterou mohou hráči utratit a položkami, které si mohou pořídit, papír a tužka pro každého hráče

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

  Autor: Kateřina Motlová, Junák, středisko Ratíškovice

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova