Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hra Pojištění

Stránka naposledy upravena 10:17, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl hráči si vyzkouší dopady pojištění a nepojištění
  Popis aktivity:

  Hráči na začátku hry hází kostkou a hozené číslo určuje jeho počáteční majetek. Základem jsou 4 milióny korun. Pokud padne jednička, násobí se číslem 1,1. Pokud dvojka, tak číslem 1,2 a tak dále až po násobení 1,6. Poté si mohou nakoupit hmotný majetek a vybrat z nabídky pojištění až do výše svého rozpočtu. Poloha nemovitostí (domu, bytu) se určuje losem.

  Hra probíhá na vymezeném území, ve kterém se pohybují „pojistné události“, které představují organizátoři. Každý z nich u sebe má sadu kartiček s pojistnými událostmi, ze kterých si hráč, který je chycen, jednu vylosuje. Seznam pojistných událostí není hráčům předem známý. Hráči se po území volně pohybují, protože každý den musí do práce. Stejně jako v reálném světě před pojistnými událostmi nelze nikam uniknout. Pojistné události hráče zastihnou libovolným dotykem. Jednou taženou pojistnou událost již dotyčný organizátor vyřazuje.

  Po ukončení hry každý hráč spočítá svůj majetek. Hmotný majetek je vynásoben číslem 1,5. Hodnota peněz, které hráči zůstanou ze začátku hry neutraceny, zůstává v původní výši (jejich hodnota za čas hry klesla o úroveň inflace, takže se na rozdíl od majetku nezvětšuje, tedy ničím nenásobí). Hra je ukončena časovým limitem nebo dříve vyčerpáním pojistných událostí.

  Počáteční rozpočet:

  4 mil Kč + hod kostkou, při jedničce vynásobíme 1,1, při hození dvojky 1,2 atd.

  Majetek ke koupi:

  • Rodinný dům, 4 mil Kč
  • Byt, 2,5 mil Kč
  • Zahradní bazén 120 tis Kč
  • Osobní automobil 600 tis Kč
  • Jízdní kolo 12 000 Kč
  • Lyže 9500 Kč

  Poloha domu/bytu losem: na kopci, u řeky, na kraji města nedaleko letiště, na samotě u lesa, v obávané části města, v zástavbě rodinných domků, na vesnici Nabídka pojištění:

  Domácnosti – dům/byt, roční výše pojistného: krádež (15 000), požár (5 000), zásah bleskem (300), povodeň (7 000), odpovědnost (300), pád letadla (350), výbuch plynu (200), terorizmus (100)

  Ostatní: cestovní pojištění, krádež věcí (1 000)

  Potřebný čas: 30 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky:
  seznam majetku, lístečky s pojistnými událostmi, papír a tužka pro každého hráče, lístečky s polohami domů a bytů

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:
  Na adrese www.rozumimefinancim.cz jsou k dispozici praktické materiály pro tuto hru.