Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dluhová past

Stránka naposledy upravena 14:28, 1 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl hráči se názorně seznámí s pojmem dluhová past
  Popis aktivity:

  Před začátkem hry potřebujeme vyznačit čtyři území: dluhová past, spotřebitelský úvěr, území bez dluhů a bez většího majetku, vlastnictví automobilu a domu, milionový majetek. Jednotlivé oblasti jsou vyznačené například provazem na zemi a navazují na sebe – kromě krajních území (dluhová past a milionový majetek) sousedí tedy každé území s dvěma vedlejšími. Mezi těmito úrovněmi se hráči budou pohybovat, stačí například položit na zem švihadla ve vzdálenosti asi dva metry od sebe. Cílem je od dluhové pasti, kde všichni začínají, skončit jako milionář. Postupuje se formou náhody – kámen, nůžky, papír. Střihat si mohou spolu pouze dvojice hráčů na stejné úrovni, přičemž vítěz postupuje výš a poražený klesá. Hra se dynamicky vyvíjí až do stadia, kdy část dokončila na úroveň milionáře, ale část zůstala v území bez možnosti se posunout. Po skončení hry můžeme účastníkům položit například tyto otázky:

  • Myslíte, že v realitě je přestup mezi jednotlivými úrovněmi podobně závislý na náhodě?
  • Jak by vám přišlo, kdyby hráči na začátku hry začínali s různou úrovní majetku?
  • Jak jste se cítili, když jste se vrátili do nižšího pásma? Jaké to bylo skončit definitivně v dluhové pasti?
  • Jak jste se cítili, když jste se posunuli do vyššího pásma. Jaké to bylo stát se milionářem?
  Potřebný čas: 10 - 20 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky: provazy či něco jiného na vyznačení území

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • dluhová past