Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Škody

Stránka naposledy upravena 09:03, 2 Srp 2013 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl
  hráči se seznámí s typickými pojistnými událostmi a jejich dopady, také si vyzkouší dopady pojištění a nepojištění
  Popis aktivity:

  Hráče rozdělíme do čtveřic, každá skupina představuje jednu rodinu. Určíme centrální stanoviště hry, každá rodina zde musí mít zásobu papíru a tužku. Asi 50 metrů od tohoto místa uložíme připravené kartičky, kde si hráči během hry budou náhodně vybírat, s čím zrovna hrají. Na kartičkách bude napsáno – dům, auto, počítač, úraz, lyže, kancelářská budova, cestovní kufr, živitel rodiny atd. Hra probíhá tak, že každé dvě minuty k organizátorovi přijdou zástupci všech rodin (od každé jeden) a poslechnou si pojistnou událost, například požár domu, autonehoda, úder blesku, povodeň, krádež… Poté začnou tito zástupci kreslit na papír danou událost, ale nesmí mluvit se svojí skupinou.

  Která rodina jako první vykřikne správně, co se stalo, získává bod. Další bod ve stejném kole získávají rodiny, kterým tato událost neublížila (neměly zrovna tento druh majetku).

  Na začátku hry dostane každá rodina přidělenou jednu kartičku s majetkem, ale může si ji kdykoliv doběhnout vyměnit. Stávající dát dospod balíčku a vzít si vrchní. Nová kartička platí až ve chvíli, kdy ji vyslaný poslíček donese zpět ke svojí skupině.

  Potřebný čas: 20 minut
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky: tužka a dostatek papírů pro každou skupinu, lístečky s majetkem či událostmi

   

  Využito v předmětu:  
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: