Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Rozcvička

Stránka naposledy upravena 10:30, 1 Kvě 2012 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl procvičení pravopisu vyjmenovaných slov
  Popis aktivity:

  Žáci zapisují na papír pouze i/í/y/ý jako podle diktátu (kolem 5-ti slov). Učitel se pak ptá:

  • Jaké slovo bylo jako první/poslední?
  • Kdo řekne všechna slova?
  • Vymysli a napiš další slova, aby platil tvůj zápis.
  • Vymysli a napiš další slova, aby platil tvůj zápis, ale používej pouze vyjmenovaná/příbuzná slova po ...
  • Vymysli a napiš další slova, aby platil tvůj zápis, ale používej pouze vyjmenovaná slova, která jsou současně podstatnými jmény/slovesy...
  • ...
  Potřebný čas: podle potřeby a náročnosti dalších aktivit
  Doporučený věk: 8 - 10
  Potřebné pomůcky: psací potřeby

   

  Využito v předmětu: český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • vyjmenovaná slova