Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hry s kartičkami

Stránka naposledy upravena 16:51, 29 Srp 2012 uživatelem Pavlína Hublová

   

  Cíl procvičení řad vyjmenovaných slov
  Popis aktivity:
  • Dvojice má seřazeno, jeden vybere kartičku a otočí ji rubem vzhůru, druhý musí říct, co to bylo za slovo;
  • Stejně, ale slovo je odebráno, zrušena mezera;
  Potřebný čas: 5 - 10 minut
  Doporučený věk: 8 - 9 let
  Potřebné pomůcky: kartičky se slovy a obrázky - řady vyjmenovaných slov (doporučuji kartičky M. Novotného z DUM - viz odkaz v závěru)

   

  Cíl procvičení významu vyjmenovaých slov
  Popis aktivity:
  • Hádej – uč. říká opisem nebo slovem příbuzným nebo synonymem, žáci rovnají kartičky podle popisovaných slov; kontrola: čteme slova, dál s těmito slovy pracujeme (vymysli s nimi větu, sestav podle abecedy, počtu slabik, vyhledej v uč. slova příbuzná, podle slovních druhů);
  Potřebný čas: 5 - 10 minut
  Doporučený věk: 8 - 9
  Potřebné pomůcky: kartičky se slovy nebo obrázky (doporučuji kartičky M. Novotného z DUM - viz odkaz v závěru) 

   

  Cíl procvičení slov příbuzných
  Popis aktivity:
  • BINGO - žák si vybere 10 kartiček, položí lícem před sebe. Učitel losuje vyjmenovaná slova či slova příbuzná. Pokud žák před sebou vidí příslušnou kartičku, otočí ji naruby. Takto pokračuje, dokud nemá 5 kartiček jdoucích za sebou otočených naruby. Nahlásí bingo a učiteli pro kontrolu přeříká svých 5 slov. Tato hra je velmi oblíbená a vzhledem k velkému podílu náhody může vítězit i slabší žák:-) 
  Potřebný čas: 10 - 15 minut
  Doporučený věk: 8 - 9
  Potřebné pomůcky: kartičky se slovy nebo obrázky (doporučuji kartičky M. Novotného z DUM - viz odkaz v závěru)

   

  Cíl procvičení významu vyjmenovaných slov
  Popis aktivity:
  Soutěž pro dvě skupiny - na zemi před tabulí lístečky s VS, žáci seřazeni na konci třídy. Řekla jsem význam VS a děti vyběhly pro daný lísteček. Bod získala skupina, která donesla správný lístek zpátky jako první.
  Potřebný čas:  
  Doporučený věk:  
  Potřebné pomůcky: kartičky s VS

   

  Využito v předmětu: český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: http://dum.rvp.cz/vyhledavani/autor.html?id=uowmeixj

  Co s kartičkami již probraných VS?

  • Nejčastěji vytváří slovníčky nebo portfolia.
  • Jeden list portfolia = jedno VS – ⅓ stránky nalepená kartička – obrázek, 
  • ⅓ párové dvojice, ⅓ opakované chyby;
  • Jedna dvojstrana slovníčku = jedno VS – vlevo slova příbuzná, vpravo obrázek + věta k obrázku + párové dvojice
  Klíčová slova
  • kartičky
  • vyjmenovaná slova