Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hry s řadami

Stránka naposledy upravena 10:11, 1 Kvě 2012 uživatelem Pavlína Hublová
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl upevnění řazení vyjmenovaných slov
  Popis aktivity:
  • Zakázané VS – říkáme řadu, při zakázaném slově tlesknout (říct BUM);
  • Psaní řetízku – obměna hry Inzeráty;
  • Skupinové hádání – skupina si vylosuje oboj. souhlásku, píší řadu na papír, jakmile uč. řekne STOP, skupina se přesune na jiné stanoviště, prohlédne papír, vydedukuje oboj. souhlásku, zkontroluje napsané a pokračuje v této řadě (tuto činnost lze využít i na jiné procvičování – sl. druhy, tvrdé a měkké souhlásky, rod podst. jmen, druh přídavných jmen, mluvnické kategorie – vzniknou tak soubory slov, které může uč. dál využít);
  • Uč. má slova napsaná velkým písmem na kartách a slepené do harmoniky:
   • Ukáže jen část řady, jak to pokračuje?;
   • Ukáže jen dvě, jak to pokračuje?;
   • Ukáže část, co je za? co je před?;
  • Ž. napíše na proužek zpřeházená VS jedné řady jako jedno slovo, druhý z dvojice musí rozdělit slova čarami (popř. rozstříhat na jednotlivá slova a seřadit správně), obměna: po seřazení zjisti, které VS bylo schválně vynecháno;
  Potřebný čas: podle potřeby
  Doporučený věk: 8 - 10
  Potřebné pomůcky: psací potřeby, karty s napsanými vyjmenovanými slovy slepené do harmoniky pro učitele

   

  Využito v předmětu: český jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova