Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Writing walking

Stránka naposledy upravena 16:44, 24 Kvě 2011 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl

  Procvičení porozumění textu, Rozvoj dovednosti psaní na úrovni vět

  Popis aktivity:

  Writing walking je komunikativní aktivita vhodná na začátek hodiny. Učitel rozmístí po třídě listy s otázkami. Žáci chodí a píší ke každé otázce vlastní odpovědi.  Pod svou odpověď se podepíší. Cílem je zodpovědět všechny otázky smysluplně a gramaticky správně. Jako motivaci je možné zařadit bodování každé smysluplné a gramaticky správné odpovědi. Pokud učitel známkuje, může za určitý počet správných odpovědí dát žákovi jedničku. 

  U slabších žáků je dobré zařadit před samotnou aktivitu hlasité čtení otázek a nechat si uvést příklady odpovědí. Může to udělat sám učitel nebo pověřit zdatnějšího žáka.

  Potřebný čas: 5 -15 min v závislosti na množství otázek a úrovni jazykových dovedností
  Doporučený věk: 4. ročník a výše
  Potřebné pomůcky: Papíry s otázkami.

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: Zde napište k jakým výstupům aktivita směřuje
  Klíčové kompetence: komunikativní kompetence
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata: Dle typů otázek
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova

  Soubory 2

  SouborVelikostDatumAutor
   ww-conversation.doc
  Otázky procvičující minulý čas prostý
  26.5 kB08:29, 24 Kvě 2011Mgr. Jindřich Strejček
   ww-conversation8.doc
  Většina otázek v předpřítomném čase a otázky směřující k dovednosti vyjádřit se, v čem jsem dobrý a v čem špatný
  27 kB11:42, 24 Kvě 2011Mgr. Jindřich Strejček