Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vocabulary test

Stránka naposledy upravena 22:19, 12 Bře 2011 uživatelem IVa Jelínková
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Procvičení/Opakování slovíček
  Popis aktivity:

  Učitel rozmístí po třídě 10 - 15 kartiček s obrázky. Každý obrázek má své pořadové číslo. Žáci si na papír předepíší čísla 1 - 10 (15). Po zahájení aktivity mají daný čas pro hledání slovíček po třídě a jejich zapisování, na papír, který si nosí s sebou. Po skončení časového limitu, následuje kontrola, společná nebo individuální.

  Potřebný čas: 5-10 minut
  Doporučený věk: 9 - 15
  Potřebné pomůcky: kartičky s obrázky a čísly, papír a tužka pro každého žáka

   

  Využito v předmětu: cizí jazyk
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

   

  • pojmenuje základní číslovky
  • rozumí obecně známým slovům a frázím
  • rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slov

    

    

    

    

    

    

  Klíčové kompetence:

  • k učení: pochopit význam a smysl učení a  zhodnotit své výsledky
  • k řešení problémů: dodržovat postupy a využívat pravidla, nenechat se odradit neúspěchem  a poučit se z předchozích chyb

    

  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova