Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

The bird lost hat

Stránka naposledy upravena 19:35, 26 Kvě 2011 uživatelem Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.?
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl procvičení barev, aktivizace v úvodu hodiny
  Popis aktivity: Učitel nebo šikovný žák uvádí hru slovy:"The bird lost hat and hat had colour.........." větu dokončí libovolnou barvou. Žáci se pohybují volně po třídě a během stanoveného limitu (one, two, three, four, five) se musejí chytit předmětu, který má stanovenou barvu.
  Potřebný čas: 5
  Doporučený věk: 6 - 8
  Potřebné pomůcky: žádné

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: receptivní řečové dovednosti
  Klíčové kompetence: žák rozumí jednoduchým pokynům
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova