Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Souboj týmů

Stránka naposledy upravena 13:56, 14 Bře 2011 uživatelem IVa Jelínková
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Procvičení/Opakování slovíček
  Popis aktivity: Děti jsou rozděleny do dvou týmů, každé dítě v týmu má své číslo. Na lavici nebo na koberci (podlaze) leží obrázkové karičky k danému tématu. Učitel vyvolá: Two - dog. Z každého družstva vyběhne hráč s číslem 2, který první najde příslušnou kartičku bere si  ji s sebou  zpět na své místo. Vystřídáme všechny děti. Nakonec součtem kartiček v každém družstvu určímě vítěze.
  Potřebný čas: 5-10 minut
  Doporučený věk: 6-12
  Potřebné pomůcky: sada obrázkových karet

   

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy:
  • pojmenuje základní číslovky
  • rozumí obecně známým slovům a frázím
  • rozumí jednoduché a zřetelně vyslované mluvě a konverzaci
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory:Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova