Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Simon said

Stránka naposledy upravena 19:18, 26 Kvě 2011 uživatelem Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.?
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl procvičení slovní zásoby (zaměřeno na slovesa), aktivní poslech, aktivizace v úvodu hodiny
  Popis aktivity: Učitel nebo šikovný žák vydává pokyny: "stand up", "open your book", "jump"........ žáci pokyn provedou pouze v případě, že je uveden větou:"Simon said" jinak ne.
  Potřebný čas: 5 minut
  Doporučený věk: 6-10
  Potřebné pomůcky: žádné

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: receptivní dovednosti
  Klíčové kompetence:  žák rozumí danému pokynu
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova