Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Running dictation

Stránka naposledy upravena 16:41, 5 Srp 2011 uživatelem Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.?
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl
  • aktivizace žáků
  • rozvoj krátkodobé paměti
  • zapamatování pravopisných jevů
  • procvičování pravopisných jevů
  Popis aktivity:

  Žáci jsou rozděleni do skupin, jeden z žáků zapisuje. Ostaní postupně jeden po druhém hledají po třídě učitelem předem rozmístěný text (věty, slovíčka, otázky, části písně,...). Nalezený text se naučí nazpaměť, vrací se ke skupince. Tam svůj text nadiktují zapisovači.

  Potřebný čas: Záleží na délce textu, např. 15 minut
  Doporučený věk: 9 - 15
  Potřebné pomůcky: Text roztříhaný na části nebo jednotlivé věty

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: Produktivní řečové dovednosti - písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
   

  Klíčové kompetence

  • Kompetence komunikativní - naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata: OSV
  Odkazy:  Running dictation 

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova