Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

My aunt has got...

Stránka naposledy upravena 19:34, 13 Bře 2011 uživatelem IVa Jelínková
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Procvičení slovní zásoby, posílení sluchového vnímání, výslovnost, procvičení slovních spojení.
  Popis aktivity:

  První hráč řekne větu My aunt has got (a cat), vybere kartu s obrázkem a položí ji na lavici. Druhý hráč opakuje větu a přidá další slovo My aunt has got (a cat, a dog) a další obrázek na lavici. Další dítě pokračuje stejným způsobem.... atd.. Lze procvičit, kterákoli témata.

  Potřebný čas: 5 - 10 minut
  Doporučený věk: 8-11 let
  Potřebné pomůcky: karty s obrázky

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP:

  Výstupy: 

  • vyslovuje foneticky správně v přiměřeném rozsahu slovní zásoby
  • rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům

    

  • používá slovesné tvary mám, má, máme, máte, mají

    

    
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace 
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata: 
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova