Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Listen and show

Stránka naposledy upravena 14:01, 14 Bře 2011 uživatelem IVa Jelínková
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Procvičení slovní zásoby, posílení sluchového vnímání, výslovnost, procvičení slovních spojení.
  Popis aktivity:

  Žáci si z příslušné sady karet vylosují svůj obrázek, který si pozorně prohlédnou. Učitel vyvolává: Stand up, who has a book. Každý žák, který má na obrázku jakoukoli knihu vstane a ukáže obrázek ostatním. Opakujeme s dalšími větami: Stand up, who has red.    .... children, car, flower...  Stand up můžeme obměnit za Hands up popřípadě jiný pohyb, který chceme v jazyce procvičit.

  Potřebný čas: 5-10 minut
  Doporučený věk: 8 - 12 *
  Potřebné pomůcky: sada obrázkových karet (nejideálněji barevné)

   * obtížnost můžeme zvýšit či snížit složitostí zadané věty

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP:

  Výstupy:

  • rozumí známým slovům a jednoduchým větám se vztahem k osvojovaným tématům 
  • pojmenuje základní předměty, barvy
  • chápe jednoduché pokyny, adekvátně na ně reaguje
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace 
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy:  
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova