Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Irregular verb groups

Stránka naposledy upravena 10:52, 25 Zář 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Aktivizace, opakování nepravidelných sloves, rozřazení do skupin po 3 - 4
  Popis aktivity:

  Kooperativní aktivita pro celou třídu sloužící pro zopakování nepravidelných sloves. Učitel má připraveny sady kartiček s nepravidelnými slovesy, které rozdá nebo si nechá vylosovat jednotlivými žáky. Žáci pak mají vytvořit skupiny tak, aby v každé z nich byla stejná anglická nepravidelná slovesa různého gramatického tvaru: infinitiv (přítomný čas), minul. čas a příčestí minulé + překlad (pro skupiny 4). Skupiny se mají za úkol nejen najít, ale rovněž správně seřadit. Idelální úvod pro skupinovou práci po 4 nebo 3. 

  rozšíření: vymyslet ve skupině 3 věty s použitím všech tvarů sloves

  Potřebný čas: 3 - 10 min.
  Doporučený věk: v závislosti na úrovni jazykových znalostí
  Potřebné pomůcky: Kartičky s nepravidelnými slovesy.

   

  Využito v předmětu: Aj
  Vazby na RVP: Výstupy: gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

  Klíčové kompetence:

  • sociální a personální
  • komunikativní

  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace

  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata: Osobnostní a scociální výchova
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.
  Klíčová slova
  • Skupinová výuka
  • aktivizace
  • nepravidelná slovesa