Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

I´m standing ...

Stránka naposledy upravena 18:51, 26 Kvě 2012 uživatelem Jana Petrů
  Obsah
  Žádné titulky

   

  Cíl osvojení si významu sloves, procvičení gramatických kategorií (oznamovací věta, otázka, přít. čas průběhový, prostý, minulý průběhový, osobní zájmena...)
  Popis aktivity:

  Vychází z básničky (podstatné je všechny aktivity spolu s říkáním i doprovázet jednoduchými pohyby):

  I´m standing, I´m sitting,

  I´m writing, I´m knitting.

  I´m reading, I´m counting,

  I´m swimming, I´m mounting.

  I´m eating, I´m drinking,

  I´m talking, I´m thinking.

  I´m giving, I´m taking,

  I´m sweeping, I´m baking.

  I´m laughing, I´m looking,

  I´m washing, I´m cooking.

  I´m driving, I´m rowing,

  I´m kneeling, I´m growing.

  I show my right hand, I show my left hand,

  I show both my hands and now I will sit (stand) still.

   

  • měnit osoby (I´m standing, you´re sitting, he is...)
  • měnit časy (I stand, I sit...; he stands, she sits...)
  • změnit v otázky (Are you standing? Is he sitting?...)

   

  1. Nejdříve jen říkáme a ukazujeme.
  2. Přidáme další aktivitu: žák předvádí pouze pohyb, např. I´m cooking, a ptá se: Am I sitting?
  3. Brzy je možné přidat otázku: What am I doing? (žák sdělí šeptem učiteli aktivitu, kterou si vybral) a ostatní hádají: Are you...?
  4. Chcete-li zapojit i jinak pasivní žáky, je možné si po určité době připravit zalaminované a rozstříhané obrázky jednotlivých aktivit, děti buď rozdělit do skupin nebo jim přidělit čísla (např. 1 až 4, aby jich běhalo vždy jen několik), obrázky rozházet po zemi a děti mají na pokyn (Numbers three, take a picture The boy is standing. NOW!)
  Potřebný čas: záleží na variantě (od 5 minut až třeba půl hodiny)
  Doporučený věk: začátečníci
  Potřebné pomůcky: žádné, popř. obrázky jednotlivých činností

   

  Využito v předmětu: angličtina
  Vazby na RVP: Výstupy:
  Klíčové kompetence:
  Vzdělávací oblasti:
  Vzdělávací obory:
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.

   

  Klíčová slova
  • rozcvičky, alternaticní rozhodování, aktivizující motivační hra