Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Finger numbers

Stránka naposledy upravena 16:58, 6 Ún 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl Procvičení anglických slovíček - číslovek
  Popis aktivity:

  Prstům na obou rukou jsou přiřazena čísla. Např. palec pravé ruky 1, ukazovák 2, atd, palec levé 6 atd.

  Pak učitel říká dvojice čísel a prsty, které zastupují vyvolaná čísla, se dotknou.

  Obměna: učitel říká trojice čísel

  Obměna: žáci se prsty dotýkají za zády, soused je kontroluje

  Potřebný čas: 10 min
  Doporučený věk: 9 - 15
  Potřebné pomůcky: žádné

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: rozumí jednoduché a zřetelně vyslované promluvě a konverzaci
  Klíčové kompetence: komunikativní - naslouchá promluvám druhých lidí, vhodně na ně reaguje
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova