Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Disappearing cat

Stránka naposledy upravena 19:28, 26 Kvě 2011 uživatelem Mgr. Hana Havlínová, Ph.D.?
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl procvičení slovní zásoby z určité oblasti
  Popis aktivity: Na tabuli nakreslíme dvě kočky, jedna je pro žáky a druhá pro učitele. Ukážeme dětem karty s obrázky probírané slovní zásoby, společně zopakujeme výslovnost. Pak karty zamícháme a položíme obrázkem dolů. Učitel si vezme jednu kartu, tak aby ji děti neviděly. Děti hádají, co na kartě je. Pokud neuhodnou, smažeme jednu část těla jejich kočky, mají tři pokusy, pak jim kartu ukážeme. Pokud uhodnou na první pokus, smažeme tři části z kočky učitele, na druhý pokus dvě a na třetí poku jednu. Prohrává ten, komu kočka zmizí celá. Děti tuhle aktivitu milují :) zvlášť, když vyhrávají. 
  Potřebný čas: 10 - 15
  Doporučený věk: 6 - 10
  Potřebné pomůcky: obrázkové karty s danou slovní zásobou

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: produktiní řečové dovednosti
  Klíčové kompetence: žák zná a používá danou slovní zásobu
  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy: Pokud víte, zde vložte odkazy na stránky Metodického portálu (inspirace, příklad, zkušenost), kde se daná aktivita objevuje.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova