Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Black stories

Stránka naposledy upravena 15:22, 6 Ún 2010 uživatelem Mgr. Petra Boháčková
  Obsah
  Žádné titulky
  Cíl rekonstruovat příběh, který je popsaný na zadní straně kartičky za pomoci otázek, na které se odpovídá ano/ne
  Popis aktivity:

  Hráči se rozdělí do skupin (nejlépe po 4) a každá skupina dostane část balíčku karet Černé historky. Jeden hráč si vytáhne kartu, přečte nahlas název a jednu, dvě věty, které jsou napsané na přední straně. Sám pro sebe si přečte i celou historku na zadní straně.

  Hráči pak kladou otázky, na které ten, který četl příběh, odpovídá ano/ne. Cílem hráčů je zrekonstruovat příběh.

  Potřebný čas: 20 - 30 min
  Doporučený věk: 12 - 15
  Potřebné pomůcky: Balíček karet Černé historky

   

  Využito v předmětu: Anglický jazyk
  Vazby na RVP: Výstupy: Vyžádá jednoduchou informaci
  Klíčové kompetence:

  naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

   

  Vzdělávací oblasti: Jazyk a jazyková komunikace
  Vzdělávací obory: Cizí jazyk
  Průřezová témata:
  Odkazy:  

   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova