Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Strategie udržitelného rozvoje

Stránka naposledy upravena 20:46, 12 Črvec 2010 uživatelem Jiřina Svobodová
  Obsah
  Žádné titulky

  Strategie udržitelného rozvoje České republiky, schválená vládou ČR dne 8. prosince 2004, tvoří rámec pro zpracování materiálů koncepčního charakteru. Je východiskem pro strategické rozhodování v rámci jednotlivých resortů i pro meziresortní spolupráci a spolupráci se zájmovými skupinami. Strategie definuje hlavní (strategické) cíle, dále dílčí cíle a nástroje. Jsou formulovány tak, aby co nejvíce omezovaly nerovnováhu ve vzájemných vztazích mezi ekonomickým, environmentálním a sociálním pilířem udržitelnosti. Směřují k zajištění co nejvyšší dosažitelné kvality života pro současnou generaci a k vytvoření předpokladů pro kvalitní život generací budoucích.

  zdroj:

   
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova