Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Chyba

Stránka naposledy upravena 21:31, 11 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Janou Hakovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a upravování  hesla.


  Výklad hesla

  Chyba označuje výkon žáka, který se odlišuje od požadovaného cílového výsledku nebo vzorového průběhu řešení učební situace. Chyba je přirozenou součástí procesu učení a je důležitým zdrojem poznání žáka. Pomáhá určit hranice toho, co je správné a co ne, ukazuje postupy, které není dobré v budoucnu opakovat, odhaluje slabá místa žákových kompetencí, poskytuje pravdivý obraz o aktuální dovednostní a znalostní úrovni žáka, může motivovat k vyšším výkonům.

   
  Chyba je odchylka ve správnosti řešení, kterou je do budoucna potřeba eliminovat, ale zároveň je žádoucím zdrojem poučení. Důležité je umět s chybou dobře pracovat, a to ze strany žáka i učitele.
   
  Chyba je často vnímána negativně a je následována trestem.
  V tu chvíli se však nestává zdrojem poznání, ale prvkem paralyzujícím žákův učební pokrok.
  Učitel by měl pomoci žákům vnímat chybu jako přirozenou „výzvu“ k opakování učebního procesu takovým způsobem, který vede ke správnému řešení. Měl by nabídnout praktické nástroje k pojmenování chyby ve formě autoevaluace, reflexe nebo zpětné vazby, následované nástroji ke zpracování chyby jako jsou akční plány, učební spirály atp.
  Učitel sám by měl stejně přistupovat i k vlastním chybám - nebát se je před žáky přiznat a názorně se pokoušet o správný postup k jejich nápravě.
   
  Schopnost přijímání vlastních chyb, poučení se z jejich dopadu a žádoucí změna chování je jednou z kvalit pro utváření zdravé osobnosti. 
   
  Chybu (zejména vlastní) může každý vnímat pozitivně - dosud jsem přemýšlel nesprávně, ale nevěděl jsem o tom, čili jsem s tím nemohl nic dělat. Teď už to díky chybě vím, tedy s tím mohu - pokud chci - něco udělat. Je pravda, že tento přístup k vlastním chybám vyžaduje poměrně silnou osobnost, přiznat si vlastní chyby nebývá jednoduché.
  Klíčová slova
  • chyba