Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Dyslexie

Stránka naposledy upravena 09:29, 28 Črvec 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Věrou_Gošovou,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

   

  Výklad hesla

  Dyslexie je nejčastější poruchou učení přetrvávající po celý život. Liší v závažnosti od mírné po těžkou formu.

  Čím dříve je dyslexie léčena, tím lépe, pak dochází k mnohem příznivějšímu výsledku. Nikdy ovšem není pozdě.
  Děti s dyslexií mají problémy v učení - čtení i přes tradiční výuku, alespoň průměrnou inteligenci a vhodnou příležitost k učení. Je to způsobeno poškozením mozku – je poškozena schopnost převádět obrazy viděné očima a slyšené ušima do srozumitelného jazyka. Není to mentální retardací, poškozením mozku nebo nedostatkem inteligence.
   
  Existuje několik typů dyslexie:
  • „Trauma" (úraz) obvykle dochází po nějaké formě poranění mozku nebo poranění v té oblasti mozku, která řídí čtení a psaní. Tento typ se vyskytuje zřídka.
  • Druhý typ dyslexie je označován jako "primární dyslexie." Je to spíše dysfunkce než poškození levé strany mozku (mozková kůra) a nemění se věkem. Vzniká dědičností. Vyskytuje se častěji u chlapců než u dívek.
  • Třetí typ dyslexie je označován jako "střední" nebo "vývojová dyslexie" a má se za to, že je způsoben hormonálním vývojem v raném stádiu vývoje plodu. Vývojová dyslexie se  zmenšuje, jak dítě dozrává. Je opět častější u chlapců.
   
  Dyslexie může ovlivnit několik různých funkcí:
  1. Zrakové vnímání - neschopnost psát a číst symboly ve správném pořadí.
  2. Sluchové vnímání - zahrnuje potíže se zvuky písmen nebo skupiny písmen. Zvuky jsou vnímány jako neuspořádané nebo přeslechnuté popř. neslyšené.
  3. Dysgrafie - problémy dítěte v držení a ovládání tužky – problémy s psaním.
  4. Pozornost – většina dětí trpí právě i poruchou pozornosti.
  5. Porozumění – dítě nepochopí nebo spíše nevnímá čtený text, pouze se soustředí na vlastní čtení.

  Nejčastější chyby u dětí s dyslexií

  vypouštění písmen, přidávání písmen, absolutně nečitelná slova či písmena, zaměňování písmen (klika - kilka), zaměňování akusticky podobných písmen (g - k, v - f), zrcadlové nebo obrácené psaní písmen (d = p, M = W), zaměňování slov za slova úplně jiná, nesprávné psaní čísel.
   

  Doporučená literatura a odkazy <Upravit stránku>

   Literatura:

  • JUCOVIČOVÁ, D., ŽÁČKOVÁ, H., SOVOVÁ, H. Specifické poruchy učení na 2. stupni základní škol. Praha: D+H, 2001.  
  • MATĚJČEK, Z. Dyslexie – specifické poruchy učení. 3. vyd. Jinočany: H&H, 1995. 
  • MÍCHALOVÁ, Z. Specifické poruchy učení na druhém stupni ZŠ a na školách středních. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Tobiáš, 2001.  
  • POKORNÁ, V. Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení. 3. vyd. Praha: Portál, 2002.  
  • POKORNÁ, V. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. 3. vyd. Praha: Portál, 2001.  
  • ŘÍČAN, P. Cesta životem, Praha: Panorama, 1990. 
  • ZELINKOVÁ, O. Poruchy učení. Praha: Portál, 2003. 

   

  Klíčová slova
  • SPU
  • dyslexie
  • problémy v učení