Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

ZŠ Táborská

Stránka naposledy upravena 17:56, 16 Pro 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček
  Obsah
  Žádné titulky

  Jedním z příkladů je stručný výňatek z žákovské knížky existující na ZŠ Táborská Praha: „V žákovské knížce máš prostor pro své písemné sebehodnocení i grafické znázornění pomocí škály. Ta ti pomůže hodnotit rozvoj sledovaných dovedností - kompetencí. Na konci hodnotícího období se budeš hodnotit nejprve ty sám, a to křížkem –

  X.

  Následně se vyjádří tvůj vyučující kroužkem –

  O.

  V průběhu celého roku můžeš při mapování sledovat a vyhodnocovat své dovednosti. K tomu ti držíme palce!“
  Nebo jiný příklad z téže školy a téže žákovské knížky: „Sebehodnocení předmětových výstupů a hodnocení učitelem v předmětu je součástí předmětového portfolia.
  Čím lépe tyto doklady budou vypovídat o tvých vědomostech, dovednostech či porozumění v dané oblasti vzdělávání, tím lépe mohou sloužit jako podklad pro rozhodování o tvých výsledcích. Tuto část portfolia pravidelně předkládej rodičům – jistě se budeš mít čím pochlubit. Do celého portfolia budou moci tví rodiče nahlédnout v průběhu třídních schůzek nebo při konzultacích.“
   
  Žákovská knížka obsahuje také důležité praktické informace týkající se chodu školy a průběhu školního roku (rozvrh hodin, kontakty na školu i na rodiče, termínované akce, atp.), prostor pro sdělení rodičům a prostor pro omluvenky žáků. Podle invence vydavatele může obsahovat různé výchovně vzdělávací doplňky (citáty, ilustrace, grafické pomůcky pro výuku, atp.)
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova