Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Zážitková pedagogika

Stránka naposledy upravena 11:47, 2 Pro 2013 uživatelem Pavlína Hublová

  Toto heslo je rozpracované. Prosíme, pomozte nám je doplnit a zpřesnit citací odborné literatury.

  Výklad hesla:

  pedagogický směr, který klade důraz na aktivitu studentů a staví výchovné procesy především na vlastním prožitku a jeho následném využití pro osobnostní růst. Hlavním principem zážitkové pedagogiky je využití zážitku ze hry k předem stanoveným pedagogickým cílům.
  Spojení dvou zdánlivě protichůdných aspektů hry (hraní si) a výchovy (cíleného rozvoje a vzdělávání) je podstatou metody zážitkové pedagogiky.
   
  Zážitková pedagogika nabízí hned dvě roviny uplatnění. Existuje oblast kompetencí a výchovných dopadů, které zážitková pedagogika rozvíjí. Druhou rovinou jsou pak specifické obsahy oblastí a oborů, školních předmětů, témat neziskových projektů či firemních školení, ve kterých metodu zážitkové pedagogiky uplatňujeme.
   

  Metoda zážitkové pedagogiky

  je vědomě řízený postup, díky kterému můžeme dojít se skupinou od zážitku ze hry k požadovanému pedagogickému záměru. Učení zážitkem je založeno na aplikaci cyklů učení zážitkem - posloupnostích jednotlivých kroků, z nichž první je obvykle akce, zážitek, prožitek.

  Metodu zážitkové pedagogiky bychom mohli shrnout do čtyř fází:


  1. Příprava programu na základě analýzy
  • témata - co
  • cílová skupina – pro koho
  • cíle programu – proč
  • čas – za jak dlouho
  • místo – kde
  • zdroje – s kým, s čím 

  2. Zprostředkování zážitku skrze program

  3. Zpracování zážitku skrze ohlédnutí za programem

  od zážitku ke zkušenosti formou ohlédnutí či nejrůznějších způsobů reflexe k naplnění cílů programu.
   

  4. Aplikace

  přenos zkušeností z her a programů skrze analogie do reálného prostředí (osobního či pracovního života účastníků).

  Doporučená literatura a zdroje ke studiu:

  • Holec, P. a kol. Prázdniny se šlehačkou. Mladá fronta,1984.
  • Zounková, D., Martin, A., Franc, D. Učení zážitkem a hrou - Praktická příručka instruktora. Computer Press, 2007.
  • Kašová, J.: Prožitek jako způsob učení. Dostupné na www: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/1786...OB-UCENI.html/ 
  Klíčová slova
  • hra
  • prožitek
  • výchova
  • zážitková pedagogika