Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vztah učitel-rodiče

Stránka naposledy upravena 08:38, 28 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Prof. RNDr. Erikou Mechlovou, CSc.,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Vztah učitel-rodiče je významný pro školní úspěšnost žáka. Vztah je jedním ze vztahů naplňujících kulturu školy; prakticky je jedním z nejdůležitějších faktorů utvářejících kulturu školy.

  Vztah učitel-rodiče se realizuje převážně následujícími formami:

  • pravidelnými informacemi o žákovi a jeho hodnoceními podávanými učitelem rodičům, dnes zpravidla elektronicky,
  • společnými třídními schůzkami učitelů s rodiči,
  • pravidelnými konzultacemi učitelů s rodiči,
  • individuálními rozhovory učitelů s rodiči za přítomnosti žáka,
  • konzultacemi rodičů s učitelem v případě problémů žáka,
  • vstupy rodičů do třídy spojené s pozorováním dítěte ve školním prostředí nebo s pomocí rodičů při výuce.

  Předpokladem vztahu učitel-rodiče je učitelova znalost situace v rodinách.

  Použité zdroje a literatura

  • PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
  • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
  • POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J.Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3746-6.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova