Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vztah učitel-žák

Stránka naposledy upravena 08:41, 28 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Prof. RNDr. Erikou Mechlovou, CSc.,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Vztah učitel-žák je součástí klimatu třídy. Vztah učitel-žák je mezilidský vztah, který ovlivňuje průběh i výsledek učitelova vyučování, žákova učení se, kvalitu vzájemné spolupráce učitele a žáka, sociální percepci, emocionální a motivační aspekty výuky.

  Vztah učitel-žák je determinován:

  • obecně sociálními rolemi a statusy z nich vyplývajícími,
  • konkrétními zvláštnostmi obou aktérů, učitele a žáka, tj. jejich
  • pohlavím
  • věkem
  • osobnostními rysy
  • postoji
  • očekáváními
  • učitelovým pojetím žáka
  • žákovým pojetím učitele
  • zvláštnostmi jejich vzájemného působení,
  • zvláštnostmi vyučovacího předmětu a učiva,
  • délkou frekvencí vzájemných setkávání,
  • možnostmi hlouběji se vzájemně poznat,
  • preferovaným chováním aktérů školního života.

  Vztah učitel-žák lze měřit pomocí psychologických dotazníkových šetření.

  Použité zdroje a literatura

  • PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
  • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
  • POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J.Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3746-6.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova