Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vztah rodiče-škola

Stránka naposledy upravena 08:34, 28 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Prof. RNDr. Erikou Mechlovou, CSc.,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Vztah rodiče-škola je významným sociálním vztahem, který ovlivňuje úspěšnost výchovně-vzdělávacího procesu, učení se žáka a jeho osobnostní rozvoj. Je podporováno vzájemné partnerství rodiče-škola, za předpokladu vzájemné otevřenosti, informovanosti a ochoty komunikovat. Vztah rodiče-škola je součástí kutury školy.

  Vztah rodiče-školase rozvíjí různými formami spolupráce, ke kterým zejména patří:

  • školní web se základními informacemi o škole
  • participace rodičů na rozhodování o škole prostřednictvím zastoupení rodičů ve školní radě,
  • systematické rozvíjení kontaktů mezi školou a rodiči,
  • aktivní spoluúčast rodičů na životě školy,
  • umožnění vstupu rodičů do vyučování a návštěvy učitelů v rodinách,
  • společné programy a domácí úkoly pro rodiče a žáky
  • informační publikace o životě školy, o jejích cílech a školním vzdělávacím programu,

  Použité zdroje a literatura

  • PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
  • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
  • POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J.Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3746-6.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova