Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Vztah škola-veřejnost

Stránka naposledy upravena 08:36, 28 Lis 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Prof. RNDr. Erikou Mechlovou, CSc.,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Výklad hesla

  Vztah škola-veřejnost je významnou součástí školské politiky. Rozvíjí pocit sounáležitosti s místní komunitou. Zvyšuje zájem a podporu, kterou místní komunita a veřejnost poskytují škole včetně finanční podpory.

  Vztah škola-veřejnost zahrnuje kontakty školy:

  • s místní správou,
  • s organizacemi,
  • s institucemi,
  • s podniky,
  • s kulturními zařízeními,
  • s uměleckými skupinami,
  • se speciálními centry pro děti a mládež.

  Formy spolupráce školy s veřejností zahrnují:

  • zastoupení veřejnosti ve školní radě,
  • sociální a pracovní aktivity žáků v místních zařízeních a podnicích,
  • společné sociální programy a projekty školy a místní komunity,
  • otevřené dny školy,
  • týdny společenských aktivit školy.

   

  Použité zdroje a literatura

  • PRŮCHA, Jan; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 2003. 322 s. ISBN 80-7178-772-8.
  • ČÁP, J., MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.
  • POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., ZOUNEK, J.Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-3746-6.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova