Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Uhlíková stopa

Stránka naposledy upravena 10:04, 9 Črvn 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno JIřinou Svobodovou, členkou expertní skupiny Metodického portálu.

  Lidský vliv na přírodu narůstá a v současnosti se často mluví o změnách klimatu, které způsobuje přibývající množství skleníkových plynů v atmosféře. Ty se tam dostávají zejména spalováním fosilních paliv. Ropa, zemní plyn nebo uhlí v sobě obsahují uhlík starý miliony let. Oxid uhličitý, který vzniká jejich spalováním, využívají při fotosyntéze rostliny  a "fosilní uhlík" tak transformují do své biomasy. Nestačí to však tak rychle a je otázkou, zda je na planetě dostatek místa pro tolik lesů a zelených ploch, které by emise pocházející z fosilních paliv zabudovaly do svých těl.  

  Téměř každá lidská aktivita od dopravy po jídlo uvolňuje přímo nebo nepřímo skleníkové plyny a tím narušuje rovnováhu plynů v atmosféře. Uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby, našeho života nebo jedné cesty apod. Je to nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný ekvivalentech oxidu uhličitého. Jeho množství se udává v jednotkách hmotnosti: gramech, kilogramech či tunách.
   
  Uhlíková stopa se skládá ze dvou částí:
  1) z přímé/primární
  2) z nepřímé/sekundární stopy
   
  Přímá stopa jsou skleníkové plyny, které se uvolňují bezprostředně z některé naší činnosti, například ze spalování benzínu, z topení a vaření (pálíme li plyn či uhlí); patří sem rovněž spotřeba elektrické energie (která se v naší zemi vyrábí především spalováním hnědého uhlí). Spotřebou energie jdou emise oxidu uhličitého uvolněného při její výrobě na náš účet. 

  Nepřímá stopa je množství nepřímých emisí CO2 z celého životního cyklu výrobku, který používáme,emise spojené s jeho zpracováním, tj.  ze spotřeby energie například na výrobu automobilu, na tepelné opracování jídla, které sníme například v restauraci nebo spotřeba energie na balící lince, kde se balí potraviny apod.

  Jak se uhlíková stopa počítá?
  Uhlíková stopa (například jedince, instituce, státu, ekonomického odvětví, aktivity či města nebo regionu) se spočítá, sečteme-li množství vyprodukovaných skleníkových plynů ze všech aktivit. Skleníkové plyny se odvodí od množství spotřebované energie (například z množství spáleného benzínu či uhlí).

  Emise CO2 je možné takzvaně „vyrovnat”, například vysazením stromů nebo zakoupením uhlíkových „odpustků”, které se týkají například emisí skleníkových plynů z letecké dopravy. K tomu, abychom kompenzovali emise CO2 za celý náš život, je třeba zhruba čtyř stromů.

  Zpracováno podle: http://www.hraozemi.cz/indikatory-ur/uhlikova-stopa.html

  Klíčová slova
  • emise oxidu uhličitého
  • skleníkové plyny
  • uhlíková stopa