Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Hrubý domácí produkt x udržitelný rozvoj

Stránka naposledy upravena 14:05, 9 Srp 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  Hrubý domácí produkt (HDP) je celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za dané období na určitém území. V HDP nejsou započítány služby, které lidé dělají mimo oficiální trh (např. práce na zahradě, vaření, práce protislužbou) ani ilegální produkce (např. výroba a prodej drog, prostituce, nepřiznané zisky). Růst HDP se dnes považuje za úspěšnost ekonomiky státu. Hrubý domácí produkt se zpravidla uvádí za kalendářní rok, v mezinárodních srovnáních se také používá HDP na obyvatele.

  Stále více ekonomů si však už uvědomuje omezenost a konečnost zdrojů, které ekonomika využívá pro růst produkce, toků peněz a spotřeby. Podle amerického ekonoma Dalyho je ekonomika subsystémem planetárního ekosystému a jako součást takového nerostoucího systému nemůže její kvantitativní růst pokračovat donekonečna.
   
  HDP jako standardní ukazatel ekonomické úspěšnosti má jistá omezení při hodnocení otázek udržitelnosti rozvoje nebo systému a blahobytu společnosti. Proto je z hlediska udržitelného rozvoje často kritizován a nazýván falešným ukazatelem. HDP nerozlišuje mezi kladnými a zápornými aktivitami z hlediska vlivu na přírodní kapitál a lidský blahobyt (např: http://www.blisty.cz/art/25997.html). Z hlediska udržitelného rozvoje je rovněž paradoxní předpoklad, že čím vyšší HDP, tím lépe: může se totiž jednat například o finanční toky spojené s kompenzací škod na životním prostředí, na zdraví či po přírodní katastrofě apod. Ekonomové se proto snaží vyvinout řadu alternativních ukazatelů k HDP, které by tyto a jiné souvislosti ekonomického rozvoje a přírodního a lidského kapitálu zahrnuly. Zatím jsou tyto ukazatele zvažovány v rámci výzkumných úkolů bez praktických dopadů.
   
  K srovnávání států z hlediska udržitelného rozvoje jsou využívány tzv. indikátory udržitelného rozvoje. Soubor indikátorů udržitelného rozvoje ČR slouží k hodnocení plnění cílů Strategie udržitelného rozvoje.
   
  Klíčová slova
  • HDP
  • indikátory udržitelného rozvoje
  • strategie udržitelného rozvoje