Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Ekologická stopa

Stránka naposledy upravena 13:48, 9 Srp 2010 uživatelem Milena Králová
  Obsah
  Žádné titulky

  Garantovany-obsah.png

  Toto heslo bylo vytvořeno JIřinou Svobodovou, členkou expertní skupiny Metodického portálu.

  Představte si ekonomiku jako velké zvíře. Otázka, kterou si musíme položit, zní: „Jak velkou pastvinu potřebujeme, abychom uživili toto zvíře?" (William Reeds)
   
  Ekologická stopa (ES) je měřítkem toho, jak udržitelné jsou naše životní styly. Různé kategorie lidské spotřeby jsou převedeny na plochy biologicky produktivních ploch, nezbytných k zajištění zdrojů a asimilaci odpadních produktů. ES vyjadřuje, jakou stopu  (vyjádřenou v globálních hektarech na osobu) v globálním měřítku zanechává náš životní styl a související spotřeba zdrojů. Vyjadřuje se v globálních hektarech; každá jednotka odpovídá jednomu hektaru biologicky produktivních ploch s průměrnou produktivitou.
   
  Jednou z možností, jak vypočítat ekologickou stopu, je spočítat všechnu plochu ekologicky produktivní země na planetě a toto číslo vydělit počtem lidí na Zemi. Každý, kdo konzumuje zdroje, které se dají vypěstovat z plochy větší než 1,9 hektarů, nadužívá Zemi.
   
  Nerovnovážnému tempu čerpání přírodních zdrojů v různých zemích světa odpovídá i velikost ekologické stopy v jednotlivých státech. Ekonomicky vyspělé země často patří mezi ekologické dlužníky, tzv. rozvojové země mezi ekologické věřitele. V ekonomicky rozvinutých zemích žije necelá miliarda lidí, ekologická stopa činí cca 6,4 ha/os, v zemích se středními a nízkými příjmy žije více než 5 mld lidí s ekologickou stopou 1,5 ha/os. Zatímco v bohatých zemích se v posledních 50 letech ekologická stopa téměř zdvojnásobila, v chudých zemích se téměř neměnila, v letech 1991 – 2001  dokonce poklesla o 8 % (data z r. 2001).

  zpracováno podle: http://www.hraozemi.cz/ekostopa.html

  Klíčová slova
  • ekologická stopa
  • globální hektar