Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků (TVKPP)

Stránka naposledy upravena 08:11, 29 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Věrou_Lantelme,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Disciplína hiporehabilitace, dříve zahrnuta pod název LPPJ. Jedná se o metodu psychoterapie, která k terapii lidí se specifickými potřebami využívá širokou nabídku možností prostředí okolo koně (jezdecké stáje, kontakt s koněm, vzájemné interakce).

  Cíle TVKPP

  Cílem TVKPP je prostřednictvím kontaktu s koněm navodit u klientů pozitivní změny v chování, odstranit nebo zmírnit projevy postižení, rozvíjet sociální stránku, psychomotorické schopnosti a koncentraci. 

  Průběh terapie

  • terapie může být skupinová i individuální
  • terapie prostřednictvím koně, kterou zabezpečuje odborně proškolený personál v čele s psychoterapeutem, psychologem, psychiatrem apod. ve spolupráci se cvičitelem koní pro hiporehabilitaci a asistentem TVKPP
  • významnou složkou je vztah terapeuta, klienta a koně
  • možné aktivity: návštěva stáje (prohlídka prostor), kontakt s koněm (hlazení, krmení), péče o koně (čištění, hřebelcování, sedlání), práce s koněm ze země (vedení a procházky s koňmi, získání důvěry), výuka základů jízdy na koni – zásady správného sedu aj., jízda na vedeném koni, práce ve stáji a okolí
  • v průběhu jízdy na vedeném koni jsou využívány další činnosti podle individuálních potřeb klienta (změny postavení rukou, těla, využití náčiní, říkanky, rytmické činnosti ).

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu

  Klíčová slova
  • LPPJ
  • TVKPP
  • hiporehabilitace
  • kůň
  • terapie s využitím koní pomocí psychologických prostředků