Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Tematický plán

Stránka naposledy upravena 08:19, 29 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Jindřichem Strejčkem a je dále tvořeno ve spolupráci autorů (Viz na konci stránky).
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do
  diskuze a upravování hesla.

  Tematický plán stojí v linii základních dokumentů a materiálů, se kterými učitel pracuje, mezi vzdělávacím programem školy (konkrétně učebními plány a osnovami předmětu) a učebnicí. Z hlediska činností učitele má význam ve fázi přípravy a projektování výuky a rovněž ve fázi kontrolní a hodnotící (Vališová, Kasíková, 2007).

  Podle Hausenblase je tematický plán u nás považován za hlavní nebo dokonce jediný dokument, který provází učitele a žáky průběhem roku, navzdory tomu, že je tento způsob plánování vzdálen cílům stanoveným v RVP a je poplatný spíše tradici výkladového vyučování zaměřeného na osvojování pojmů a poznatkových struktur, aniž by dostatečně zohledňoval individualizaci a vnitřní diferenciaci výuky, a rovněž jiné než kognitivní cíle (Hausenblas 2009, viz níže komentář k tomuto heslu).

  Nový přístup v chápání tematických plánů přináší interpretace slova "téma" z jeho anglických ekvivalentů "topic" nebo "theme" (Vávra 2010, viz níže komentář k tomuto heslu).

  Tematické plány a práce ČŠI

  Zajímavé poznatky o pedagogické realitě týkající se práce učitelů s tematickými plány je možné nalézt v hodnotících dokumentech České školní inspekce. Inspekční zpráva z roku 2001 z nejmenované střední školy (gymnázium a obchodní akademie) poukazuje na to, že ČŠI v tomto případě nehodnotila samotný tematický plán (jeho kvalitu), ale jeho realizování ve výuce. Důležitější je však spíše fakt, že práce učitelů s tematickými plány je v některých případech velmi formální, bez autentického napojení na projektování či hodnocení výuky, jak bylo popsáno Kasíkovou. 

  "Tematický plán nepovinného předmětu matematika pro třídu 4x není ve školním roce 2000/2001 prakticky respektován (celek diferenciální a integrální počet rozplánovaný na 85 hodin nebyl zatím vůbec probírán). Pořadí probíraných tematických celků v průběhu školního roku ne vždy respektovalo plány, neboť se řídilo jejich sledem v učebnicích (třída 1x). V několika třídách bylo zjištěno asi měsíční zpoždění v porovnání s časovou strukturou plánů (5.x, 1.x, 5.y)" (upraveny identifikační informace).

  Použité zdroje a literatura:

  Příklady z praxe

  Na tvorbě tohoto hesla spolupracovali:

  Klíčová slova
  • tematický plán