Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Týdenní plán - souhrn z diskuze

Stránka naposledy upravena 08:12, 29 Dub 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?
  Toto heslo bylo založeno Jindřichem Strejčkem,
  Pomozte nám zvyšovat pedagogické znalosti o problematice, kterou se toto heslo zabývá. Zapojte se do diskuze a
  upravování  hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Týdenní plány jsou přehledně uspořádané informace o obsahu vzdělávání v rámci jednoho vyučovacího týdne. Týdenní plán bývá nejčastěji využíván na 1. st. ZŠ. Použití na druhém stupni má zvýšené nároky na spolupráci mezi učiteli nebo koordinaci třídním učitelem.

  Účel týdenních plánů

  • Informování žáků a rodičů o obsahu vzdělávání.
  • Podpora soustavnosti učení. 
  • Přenesení části zodpovědnosti za vzdělávání na žáky a rodiče. 
  • Podpůrný nástroj hodnocení a sebehodnocení žáka, které se může stát dobrým odrazovým můstkem k objektivnímu hodnocení či slovnímu hodnocení žákovy práce .

  Obsah týdenní plánů

  Týdenní plány mohou obsahovat domácí úkoly, u kterých si může žák sám rozvrhnout, kdy se bude své práci věnovat. Může v nich být prostor pro vyjádření rodičů.

  Forma týdenních plánů

  Forma týdenních plánů se liší u jednotlivých učitelů. Odráží se v nich učitelovo pojetí výuky. Mohou mít podobu tištěného dokumentu. Často jsou také publikovány na webových stránkách třídy nebo učitele.

  Klíčová slova
  • plán
  • týdenní plán