Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Povinnosti zdravotníka

Stránka naposledy upravena 19:44, 7 Kvě 2011 uživatelem Jiřina Svobodová
  Obsah
  Žádné titulky

  Zdravotník by měl zajistit:

  • základní péči o zdraví všech účastníků akce
  • kontrolu dodržování hygienických požadavků a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami činnými při stravování
  • aby fyzické osoby, které se účastní akce jako dozor nebo byly k této činnosti zdravotně způsobilé
  • péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě (zjistit adresu a telefon nejbližšího zdravotnického zařízení s lékařskou službou)
  • vedení zdravotnického deníku a seznam účastníků, prohlášení o bezinfekčnosti
  • výpisů z posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců od skončení školy v přírodě
  • evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb podle vyhlášky MŠMT ČR č. 64/2005 Sb.
  • vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v přírodě
  • informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v průběhu školy v přírodě prodělalo, a o případném kontaktu s infekcí
  • instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily.

  Povinné vybavení lékárničky na ŠvP: viz Lékárnička
   

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova