Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Povinnosti učitele zodpovědného za ŠvP

Stránka naposledy upravena 21:19, 6 Kvě 2011 uživatelem Jiřina Svobodová
  Obsah
  Žádné titulky

  učitel musí zajistit:

  • vhodné ubytovací zařízení a stravování účastníků ŠVP na základě písemné smlouvy, kterou provozovatel zajišťuje požadavky dané zákonem (hygienické normy pro ubytování, stravování, výuku), smlouvu uzavírá ředitel školy s provozovatelem zařízení, ve kterém se akce koná
  • dopravu žáků na místo konání
  • sestavení upraveného učebního plánu školy v přírodě, rozpis režimu dne
  • personální obsazení - odborně i zdravotně způsobilý doprovod v takovém počtu, aby byla zajištěna výchova a výuka žáků, jejich bezpečnost a ochrana zdraví
  • zdravotníka s potřebnou kvalifikací, vybavení lékárničky
  • rozpis služeb pedagogických pracovníků tak, aby byly dodrženy zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • informovanost žáků a jejich zákonných zástupců o připravované akci (schůzka s rodiči, rodiče podepíší souhlas s účastí dítěte na škole v přírodě)
  • finanční rozpočet školy v přírodě
  • materiálové zabezpečení (pomůcky, sportovní náčiní, odměny, diplomy atd.)
  • před odjezdem se doporučuje sjednat pojistnou smlouvu s pojišťovnou (jednorázové úrazové připojištění žáků, pojištění z odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu povolání)
  • po skončení školy v přírodě zprávu o jejím průběhu a vyúčtování.
    
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova