Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Memetika

Stránka naposledy upravena 10:04, 17 Říj 2011 uživatelem Mgr.et Mgr. V?ra Gošová?

  Toto heslo bylo založeno Hanou Fišerovou na základě podkladů PaeDr. Naděždy Morávkové Ph.D.
  Zapojte se i vy do další spolutvorby a aktualizace tohoto hesla.

  Obsah stránky:

  Výklad hesla:

  Memetika je zpravidla definován jako univerzální myšlenkový replikátor a jeho vlastností je schopnost imitace. Pojem vznikl jako parafráze na slovo gen, k němuž je svou replikační úlohou připodobněn. Další etymologická nit pak vede k anglickému slovu memory - paměť. Memy jsou dnes představovány jako myšlenkové viry, jež se dokážou šířit závratnou rychlostí.

  Jako příklad jsou uváděny chytlavé popěvky, módní fráze, reklamní slogany. Médiem přenosu nemusí být  přímo člověk, ale i kniha, počítač, hromadné sdělovací prostředky. Člověk jako „hostitel“ memu si přitom podle přední teoritičky memetiky Suzan Blackmoreové nemůže vybírat, které memy bude šířit a které ne. Memy šíříme, i když se s jejich obsahem neztotožníme. Jestliže nás  pobouří pořad v televizi, máme tendenci to sdělit okolí, informujeme o svém odsudku, ale současně i o věci samé a mem se šíří úspěšně do světa. Memy jsou agresivní a sobecké a šíření je vlastně jediným cílem memů. 

  Lidská subjektivita je v rámci memetické teorie chápána jako komplex memů – memplex. Vytváří se setkáním různých memů, jejich selekcí a zachovávním výběrových, které si uhájí jako „nejlepší“ právo na existenci. Přesně podle darwinistických zásad přirozeného výběru. Tento složitý komplex v nás vzniká spontánně a jeho strukturu nejsme schopni přesně postihnout. 

  Jestliže budeme předpokládat především vysokou spontaneitu při utváření osobnosti jedince, tedy osobnost jako memplex, jaký prostor bude zbývat vychovateli a učiteli k ovlivnění žákovy osobnosti? Jestliže se memy neselektují podle kvality, ale podle síly, jejíž velikost nejde většinou předpokládat předem, znamená to, že vzdělání a výchova lidstva může být díky silným negativním memům marnou snahou? Nebo naopak máme chápat memetické teorie jako odhalení, že didaktika je vědou zcela prostou, neboť základní metodologie výuky je vlastně na učitelovo úsilí minimálně náročná metoda spontánního šíření memů: memy z učitelovy mysli se šíří do mysli žáka a tím jednoduše vzniká vzdělání? Víme ale z praxe, že vzdělání je procesem daleko složitějším a komplikovanějším.  

  Současná memetika zatím věnuje více pozornosti procesu šíření informací než jejich vzniku. A v této oblasti je zatím také možné memetiku a její přínos posuzovat, souhlasit s jejími teoriemi, či je zpochybňovat. Vědecké poznání a vzdělání jsou složitější procesy, kdy šíření informace je jen jednou jejich součástí, a na četné otázky vyplývající z této složitosti memetika zatím odpovědi nehledá. Přesto však lze každému učiteli doporučit, aby se seznámil alespoň se základní memetickou literaturou.

  Doporučená literatura a odkazy ke studiu:


   

  Klíčová slova
  • didaktika
  • mem
  • memetika
  • předávání informací
  • teorie vědy