Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura a odkazy

Stránka naposledy upravena 13:54, 12 Dub 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky

  Literatura:

  • PRŮCHA, J. Pedagogický slovník, 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003.
  • WALTEROVÁ, E. Kurikulum – proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU, 1994.
  • PRŮCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2005.
  • PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova