Tento modul byl archivován. Vkládání a editace obsahu není možná.

Doporučená literatura a odkazy

Stránka naposledy upravena 09:09, 13 Dub 2010 uživatelem David Pokorný
  Obsah
  Žádné titulky

  Literatura:

  • PRŮCHA, J. Pedagogický slovník, 4. aktualizované vydání. Praha: Portál, 2003.
  • WALTEROVÁ, E. Kurikulum – proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. Brno: MU, 1994.
  • PRŮCHA, J. a kol. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009.
  • VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007.
  • Národní program rozvoje v ČR. Bílá kniha. Praha: ÚIV, 2001.

  Odkazy:

  tisková zpráva na stránkách VUP: Kurikulární reforma je výzvou pro celou Evropu

  Klíčová slova
  • Žádná klíčová slova